Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

„Lub równoważny”

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Mariusz Partyka
Autor: fot. Digitouch

Oferta równoważna to taka, która odpowiada zakresowi równoważności opisanemu w siwz. Zakres ten musi jednak zostać opisany w taki sposób, aby nie ograniczał uczciwej konkurencji i wiązał się z konkretnymi potrzebami zamawiającego.

Analizę tematyki równoważności ofert należy rozpocząć od źródeł prawa w tym zakresie. Przede wszystkim należy wymienić tutaj dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Art. 23 ust. 8 tej dyrektywy stanowi, iż: „Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki ani źródła, ani też do żadnego szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. Odniesienie takie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ust. 3 i 4, nie jest możliwy; odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny”. W art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) znajdziemy analogiczne uregulowanie: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Przesłanki

Jak widzimy, Pzp wprowadza trzy przesłanki, przy czym wszystkie trzy muszą zostać spełnione łącznie. Można posłużyć się znakiem towarowym, patentem lub wskazać na pochodzenie przedmiotu zamówienia dopiero wówczas, gdy:

 

  1. jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,
  2. zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
  3. wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne