Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

II Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi - relacja

Data publikacji: 25-04-2019
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto

W Zakopanem w dniach 3–5 kwietnia 2019 r. odbyła się druga edycja konferencji adresowanej do grupy podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz do wykonawców, którzy biorą udział w tego typu postępowaniach.

 

Tematyka wystąpień, które odbyły się podczas Forum, skupiała się na kwestiach związanych z realizacją najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań. Niemal wszystkie wykłady odnosiły się do wybranych zagadnień nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

 

Patronaty
 

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych www.oskzp.pl
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej www.zgwrp.pl
 • Związek Powiatów Polskich www.zpp.pl

 

Prelegenci

 

 • Dorota Grochalska

 

Odwołanie się wykonawcy do potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo w zamówieniach na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

 

 • Jacek Jerka

 

Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych – omówienie na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych do progu 30 000 euro – najczęściej spotykane przypadki w praktyce

 

 • mec. Jarosław Jerzykowski


Postępowanie odwoławcze i postępowanie skargowe w świetle projektu ustawy Prawo zamówień publicznych – główne założenia

 

 • adw. Grzegorz Mazurek


Praktyczne wykorzystanie próbki i jej demonstracja w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy

 

 • Mariusz Partyka


Oferta równoważna i oferta wariantowa w zamówieniach na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

 

 • Piotr Pieprzyca


Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu, w tym wymogi dla pełnomocnictw i bezgotówkowych form wadialnych oraz reguły udostępniania dokumentacji elektronicznej

 

 • mec. Joanna Presz-Król


Prawo opcji w zamówieniach na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

 

 • mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz


Okoliczności i sposoby zmiany wynagrodzenia wykonawcy przyjętego w umowie o zamówienie publiczne, w tym jego waloryzacja, ze szczególnym uwzględnieniem usług wywozu nieczystości stałych

 

 • mec. Irena Skubiszak-Kalinowska


Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 • Agnieszka Szulakowska


Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, w szczególności serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy, w tym termin, sposób, czas dostawy lub okres realizacji w praktyce i orzecznictwie

 

 • Paweł Trojan


Rażąco niska cena oferty a zatrudnianie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówień publicznych na usługi ochrony i usługi sprzątania

 

 • Adam Wiktorowski


Pułapki i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i z portali komercyjnych. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali. Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą

 

 • Iwona Ziarniak


Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej: komu i kiedy jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne