Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

II Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi - relacja

Data publikacji: 25-04-2019
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto

W Zakopanem w dniach 3–5 kwietnia 2019 r. odbyła się druga edycja konferencji adresowanej do grupy podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz do wykonawców, którzy biorą udział w tego typu postępowaniach.

 

Tematyka wystąpień, które odbyły się podczas Forum, skupiała się na kwestiach związanych z realizacją najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań. Niemal wszystkie wykłady odnosiły się do wybranych zagadnień nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

 

Patronaty
 

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych www.oskzp.pl
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej www.zgwrp.pl

 

Prelegenci

 

 • Dorota Grochalska

 

Odwołanie się wykonawcy do potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo w zamówieniach na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

 

 • Jacek Jerka

 

Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych – omówienie na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych do progu 30 000 euro – najczęściej spotykane przypadki w praktyce

 

 • mec. Jarosław Jerzykowski


Postępowanie odwoławcze i postępowanie skargowe w świetle projektu ustawy Prawo zamówień publicznych – główne założenia

 

 • adw. Grzegorz Mazurek


Praktyczne wykorzystanie próbki i jej demonstracja w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy

 

 • Mariusz Partyka


Oferta równoważna i oferta wariantowa w zamówieniach na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

 

 • Piotr Pieprzyca


Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu, w tym wymogi dla pełnomocnictw i bezgotówkowych form wadialnych oraz reguły udostępniania dokumentacji elektronicznej

 

 • mec. Joanna Presz-Król


Prawo opcji w zamówieniach na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

 

 • mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz


Okoliczności i sposoby zmiany wynagrodzenia wykonawcy przyjętego w umowie o zamówienie publiczne, w tym jego waloryzacja, ze szczególnym uwzględnieniem usług wywozu nieczystości stałych

 

 • mec. Irena Skubiszak-Kalinowska


Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 • Agnieszka Szulakowska


Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, w szczególności serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy, w tym termin, sposób, czas dostawy lub okres realizacji w praktyce i orzecznictwie

 

 • Paweł Trojan


Rażąco niska cena oferty a zatrudnianie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówień publicznych na usługi ochrony i usługi sprzątania

 

 • Adam Wiktorowski


Pułapki i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i z portali komercyjnych. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali. Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą

 

 • Iwona Ziarniak


Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej: komu i kiedy jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne