Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Referencje dla konsorcjanta

Data publikacji: 02-05-2019 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    konsorcjum   referencje

Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?

 

Treść wystawionych przez zamawiającego referencji zależy od celu, jakiemu mają one służyć. Przeważnie przy wystawianiu takich referencji wystarczy, by zamawiający zawarł w nich następujące informacje:

– kto w składzie konsorcjum realizował umowę,
– jaki był przedmiotowy zakres tej umowy,
– jaki był termin jej wykonania.

Informacja powinna przy tym potwierdzać, że umowa została zrealizowana z należytą starannością (a w przypadku robót budowlanych – także zgodnie ze sztuką).

Jednak w sytuacji gdy o referencje do zamawiającego występuje członek konsorcjum, przed ich wydaniem zamawiający jest zobowiązany ustalić, jaki był udział tego członka konsorcjum w realizacji całej umowy. W tym celu zamawiającemu potrzebna będzie umowa konsorcjum. Na podstawie treści tej umowy zamawiający może ustalić, jaki był zakres praw każdego z podmiotów uczestniczących w konsorcjum oraz jak wyglądał podział obowiązków przypadających na poszczególnych członków tego konsorcjum. Na podstawie treści takiej umowy zamawiający będzie w stanie wywnioskować, czy członek konsorcjum był jego liderem, czy brał czynny udział w zarządzaniu sprawami konsorcjum i jaka była jego rola przy wykonaniu referencyjnego zamówienia. Jeśli bowiem okaże się, że podmiot ten wykonywał tylko jedną konkretną część zamówienia, to trudno będzie uznać, że w ten sposób nabył doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o większej skali.

Powyższe ustalenie ma szczególne znaczenie dla wydania zgodnych ze stanem rzeczywistym referencji, co pomoże innym zamawiającym wyeliminować ryzyko posługiwania się doświadczeniem całego konsorcjum przez wykonawców, którzy realizowali kontrakt jedynie w marginalnym zakresie.

 


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa prezes zarządu OSKZP; członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne