Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jest już projekt

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Elżbieta Sobczuk

Na początku marca projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Teraz nad zmianami debatować będzie komisja sejmowa.

W lutowym wydaniu naszego miesięcznika opublikowaliśmy artykuł Haliny Olszowskiej pt. „Szykują się zmiany”, w którym autorka omawiała propozycje zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Projekt z 1 lutego 2008 r.

Drugi projekt nowelizacji jest datowany na 1 lutego br. i dotyczy zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  Projekt swoimi zmianami objął aż 48 artykułów z Pzp. Zaproponowane w nim zmiany były obszerne i zakładały m.in., iż:

 

  1. wyłączeniu spod obowiązku stosowania ustawy będą podlegały zamówienia udzielane przez jst na rzecz podmiotu wewnętrznego w ramach wykonywania przez nie zadań własnych, np. przez spółkę ze 100-proc. udziałem skarbu gminy,
  2. o zamówienie publiczne będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków lub ofert nie tylko dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak to jest obecnie, ale także będą nimi dysponować w przyszłości,
  3. zasadą stanie się powierzanie zamówienia podwykonawcom, a wyjątkiem od niej pozostawienie zamawiającemu możliwości określenia w siwz, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia,
  4. wykonawcy, którzy z własnej winy nie uzupełnią dokumentów lub oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, utracą wadium,
  5. rezygnuje się z trybu zapytania o cenę poprzez zmianę brzmienia art. 10 ust. 2 Pzp,
  6. licytację elektroniczną będzie można stosować nie tylko przy dostawach i usługach, ale także przy robotach budowlanych, a oferty wykonawcy będą składać bez wymaganego podpisu elektronicznego,
  7. wykonawcy będą mogli samodzielnie, a nie jak do tej pory tylko na wniosek zamawiającego, przedłużać termin związania ofertą,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne