Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jest już projekt

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Elżbieta Sobczuk

Na początku marca projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Teraz nad zmianami debatować będzie komisja sejmowa.

W lutowym wydaniu naszego miesięcznika opublikowaliśmy artykuł Haliny Olszowskiej pt. „Szykują się zmiany”, w którym autorka omawiała propozycje zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Projekt z 1 lutego 2008 r.

Drugi projekt nowelizacji jest datowany na 1 lutego br. i dotyczy zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  Projekt swoimi zmianami objął aż 48 artykułów z Pzp. Zaproponowane w nim zmiany były obszerne i zakładały m.in., iż:

 

  1. wyłączeniu spod obowiązku stosowania ustawy będą podlegały zamówienia udzielane przez jst na rzecz podmiotu wewnętrznego w ramach wykonywania przez nie zadań własnych, np. przez spółkę ze 100-proc. udziałem skarbu gminy,
  2. o zamówienie publiczne będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień składania wniosków lub ofert nie tylko dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak to jest obecnie, ale także będą nimi dysponować w przyszłości,
  3. zasadą stanie się powierzanie zamówienia podwykonawcom, a wyjątkiem od niej pozostawienie zamawiającemu możliwości określenia w siwz, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia,
  4. wykonawcy, którzy z własnej winy nie uzupełnią dokumentów lub oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, utracą wadium,
  5. rezygnuje się z trybu zapytania o cenę poprzez zmianę brzmienia art. 10 ust. 2 Pzp,
  6. licytację elektroniczną będzie można stosować nie tylko przy dostawach i usługach, ale także przy robotach budowlanych, a oferty wykonawcy będą składać bez wymaganego podpisu elektronicznego,
  7. wykonawcy będą mogli samodzielnie, a nie jak do tej pory tylko na wniosek zamawiającego, przedłużać termin związania ofertą,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne