Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Doświadczenie konsorcjanta

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

O zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również grupa wykonawców występujących wspólnie.

 

Jest to możliwe na podstawie art. 23 pzp. Grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie najczęściej tworzy konsorcjum, którego celem jest wspólna realizacja tego zamówienia. Większość zamawiających choć raz zetknęła się z konsorcjum jako wykonawcą zamówienia. Dlatego też raczej nie dziwi nikogo fakt, że członkowie konsorcjum (konsorcjanci) dzielą swoje obowiązki w ramach danego zamówienia, stosownie do swoich możliwości, umiejętności oraz zasobów technicznych i kadrowych. Doświadczenie każdego konsorcjanta, nabywane w trakcie danego zamówienia, sprowadza się faktycznie do tej części zamówienia, którą sam realizuje. Dobitnym przykładem będą inwestycje realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w których doświadczenie biura architektonicznego opracowującego projekt będzie odmienne niż doświadczenie firmy budowlanej, która wykona roboty na podstawie opracowanego przez to biuro projektu. O braku możliwości wykazywania jako własnego przez każdego z konsorcjantów pełnego zakresu zamówienia zrealizowanego przez konsorcjum świadczy poniższe orzecznictwo:

Wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14  (Esaprojekt sp. z o.o.)

„(…) gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne