Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Analiza postanowień ogłoszenia i siwz

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    siwz

Autorem ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) jest zamawiający i to on jest odpowiedzialny za przygotowanie tych dokumentów.

 

Zamawiający zobowiązany jest zachować zgodność między treścią obydwu tych dokumentów. Regulacje pzp w zakresie zawartości ogłoszenia i siwz wskazują, że specyfikacja może zawierać więcej treści. Jednak nie będzie zgodna z zasadą równego traktowania sytuacja, w której wykonawcy biorą udział w postępowaniu na odmiennych zasadach, jedni – opierając się jedynie na treści siwz, a inni – na treści ogłoszenia. Wykonawca, zapoznając się z ogłoszeniem i z siwz, weryfikuje, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy jest w stanie zaoferować przedmiot spełniający wymagania określone przez zamawiającego, a także sprawdza, jakie warunki natury formalnoprawnej i organizacyjnej musi spełnić, aby złożyć konkurencyjną ofertę, skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Analiza i wyjaśnianie/ zmiana treści siwz

Sformalizowany i pisemny charakter postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza uznaniową interpretację treści siwz oraz dokonywanie oceny ofert na podstawie treści, które nie zostały w siwz wyrażone. Interpretacja poszczególnych zapisów powinna być dokonywana z uwzględnieniem zarówno specyfiki zamówienia, wszystkich zapisów siwz, jak i profesjonalizmu podmiotów uczestniczących w przetargu.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne