Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-04-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    kosztorys   oświadczenie   siwz
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Usługa o ustalonym standardzie jakościowym

Jak należy rozumieć pojęcie „dostawa lub usługa o ustalonych standardach jakościowych”? Czy zorganizowanie wycieczki krajowej lub zagranicznej dla pracowników (wykonawcami będą biura podróży) jest usługą o ustalonym standardzie jakościowym?

 

Art. 70 Pzp pozwala zamawiającemu zastosować tryb zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Nie wystarczy zatem dokonać oceny danej usługi, w tym przypadku usługi turystycznej, wyłącznie w ujęciu „ustalonych standardów jakościowych”. Ustawodawca bowiem wprowadza dodatkowe kryterium, a mianowicie powszechną dostępność usługi. W doktrynie wykształcił się pogląd, że dopuszczalność zastosowania zapytania o cenę ograniczona została tylko do drobnych, najprostszych zamówień, tzw. obrotu zaopatrzeniowego, obejmujących bieżące zakupy towarów i świadczenie usług powszechnie oferowanych, w ustalonym standardzie jakościowym. Ustalone standardy jakościowe, zdaniem doktryny, wskazują na powtarzalny i typowy charakter rzeczy będących przedmiotem dostaw i świadczeń będących przedmiotem usług, gdzie jedyną cechą różnicującą owe dostawy i usługi jest cena. Konsekwentnie właśnie wyłącznie na cenie zamawiający może oprzeć swój wybór. Na tym tle usług opisanych w pytaniu nie można zakwalifikować do usług objętych dyspozycją art. 70 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne