Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

VI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, Toruń, 11–13 marca 2019 r. - relacja

Data publikacji: 28-03-2019
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekścieplanowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Patronaty:

 

 • Urząd Zamówień Publicznych uzp.gov.pl
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych oskzp.pl

 

Do wygłoszenia wykładów zaproszono specjalistów zajmujących się robotami budowlanymi realizowanymi w formule zamówień publicznych.

Celem konferencji było przekazanie pragmatycznej wiedzy i stworzenie okazji do rozwiązania praktycznych problemów pojawiających się w codziennej pracy osób zajmujących się zamówieniami na roboty budowlane, zwłaszcza w kontekście zliżającej się nowelizacji pzp. Spotkanie stanowiło także możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji.

 

Tematyka wystąpień
 

 • Dochodzenie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych, w świetle nowych regulacji ustawy o finansach publicznych – mec. Iwona Bendorf-Bundorf
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych – dr Włodzimierz Dzierżanowski
 • Specyfika kształtowania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zp na rb i ich poprawna ocena w praktyce i orzecznictwie – dr Andrzela Gawrońska-Baran
 • Złożenie oferty elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp na roboty budowlane powyżej progu unijnego za pośrednictwem miniPortalu UZP – Magdalena Michałowska
 • Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zp o wartości poniżej progów unijnych – omówienie na podstawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych – Piotr Pieprzyca
 • Solidarna odpowiedzialność zamawiającego (inwestora) wraz z generalnym wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawców robót budowlanych – mec. Andrzej Polaszek
 • Przedmiar robót a kosztorys ofertowy w dobie elektronizacji postępowań przetargowych – Zbigniew Popek
 • Kryteria oceny ofert na roboty budowlane w świetle wyników kontroli instytucji zarządzających i NIK – Krzysztof Puchacz
 • Waloryzacja wynagrodzenia w robotach budowlanych na przykładzie inwestycji kolejowych – mec. Agnieszka Suchecka
 • Metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach w myśl rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 11 lipca 2018 r. – Ewa Wiktorowska
 • Szacowanie wartości zamówienia na rb, w szczególności łączenie zamówień, zakaz podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, wartość dostaw i usług oddanych do dyspozycji wykonawcy rb, zamówienia uzupełniające a polegające na powtórzeniu podobnych rb – Jerzy Wysocki
 • Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj – Jerzy Wysocki

 

Uroczysta kolacja

Poniedziałkowy wieczór upłynął przy dźwiękach muzyki w atmosferze sprzyjającej rozmowom w mniej formalnym tonie. Uczestnicy mieli też okazję podziwiać występ pary tanecznej, która zaprezentowała pokaz tańców standardowych i latynoamerykańskich.

 

Warsztaty w grupach tematycznych

Wtorkowe popołudnie poświęcone było zajęciom warsztatowym, w trakcie których uczestnicy Forum mieli możliwość w mniejszym gronie przedyskutować następujące kwestie:

1. Dobre praktyki w umowach o roboty budowlane – równomierne rozłożenie ryzyk, niedopuszczenie do rażącego zachwiania równowagi stron w kontrakcie (Grzegorz Soluch)

2. Prawo opcji w zamówieniach na roboty budowlane jako rozszerzenie procentowe pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia. Wskazanie zakresu zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakresu, który jest poddany prawu opcji (Agnieszka Szulakowska)

3. Roboty zamienne w zamówieniach na roboty budowlane a roboty konieczne do wykonania, nieobjęte umową o zamówienie publiczne (mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz)

4. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (Dorota Grochalska)

 

Zakończenie

VI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników konferencji. Dobór zagadnień i sposób ich omówienia przez prelegentów pozwolił naszym gościom na usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy, a kwestie poruszane podczas wykładów umożliwiły znalezienie odpowiedzi na najbardziej problematyczne pytania. Spotkanie to było również okazją do spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze oraz do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne