Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sposób na nieuczciwych przedsiębiorców

Data publikacji: 03-04-2008 Autor: Bartosz Frączyk
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Wprowadzona do obrotu prawnego ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym sprawiła, iż konsumenci pozyskali odpowiednie środki do skutecznej ochrony swoich praw w stosunku do przedsiębiorców, którzy działają wbrew przepisom.

W polskim systemie prawnym ochrona praw konsumenta jest uregulowana w kilku aktach prawnych, wskazując przykładowo na najważniejsze z nich:

 

  1. kodeks cywilny, w którym uregulowana jest definicja konsumenta (art. 22 kc),
  2. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, w której w dziale IV wskazano praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów,
  3. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 19 uoznk),
  4. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

Z jednej strony wskazuje to, iż celem ustawodawcy jest zagwarantowanie ochrony interesów konsumenta – jako strony słabszej występującej w obrocie prawnym – przed działaniami przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony takie nadmierne rozbudowanie przepisów, dotyczące zasad występowania konsumenta w obrocie oraz obowiązywanie kilku aktów prawnych, które są niezależne od siebie, powoduje, iż konsument może mieć problemy z właściwym stosowaniem przepisów dotyczących jego praw. Problematyka przestrzegania zasad uczciwej konkurencji została przez ustawodawcę wprowadzona również do ustawy Prawo zamówień publicznych, której art. 7 stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Przeciętny konsument

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym została uchwalona ze względu na konieczność implementacji dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r., dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Ustawa ta ma na celu zebranie w jednym akcie prawnym szeregu rozwiązań dotyczących ochrony praw konsumenta, które do dnia uchwalenia ustawy były zawarte w różnych aktach prawnych (np. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Celem ustawodawcy było również wskazanie konsumentowi, jakie czyny przedsiębiorcy należy uznać za nieuczciwe praktyki handlowe. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne