Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Z przepisów nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich. Pisemne zobowiązanie jest tylko jedną z możliwości.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), czyli tzw. mała nowelizacja, wprowadziła art. 26 ust. 2b do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

 

Dopuszczono tym samym możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w szerokim zakresie. Określono też jeden z możliwych sposobów potwierdzania faktu ich udostępniania wykonawcy, wskazując na „pisemne zobowiązanie”.

Forma i treść zobowiązania

Z dyspozycji art. 26 ust. 2b pzp nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich. Wspomniane wyżej pisemne zobowiązanie tych podmiotów jest tylko jedną z możliwości, o czym świadczy zwrot „w szczególności”. Zrezygnowano również z odgórnego ustalania rodzaju i treści, jakim powinno ono odpowiadać.

 

Zasadny zatem wydaje się pogląd, zgodnie z którym dopuszczalne jest posługiwanie się (w celu wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego) zarówno jedną z umów nazwanych, regulowanych postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jak i umowami nienazwanymi czy oświadczeniami woli podmiotu trzeciego.

Co przesądza o prawidłowości zobowiązania

1) Podstawowe elementy w treści zobowiązania

Niezależnie od okoliczności, treść dokumentów zawierających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy zasobów powinna, dla swej skuteczności, niedwuznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości (bezspornie) określać:

 

  1. zakres tego zobowiązania,
  2. przedmiot – czego ono dokładnie dotyczy,
  3. w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonane (ze szczególnym określeniem okresu, jakiego dotyczy)1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne