Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Z przepisów nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich. Pisemne zobowiązanie jest tylko jedną z możliwości.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), czyli tzw. mała nowelizacja, wprowadziła art. 26 ust. 2b do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

 

Dopuszczono tym samym możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w szerokim zakresie. Określono też jeden z możliwych sposobów potwierdzania faktu ich udostępniania wykonawcy, wskazując na „pisemne zobowiązanie”.

Forma i treść zobowiązania

Z dyspozycji art. 26 ust. 2b pzp nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich. Wspomniane wyżej pisemne zobowiązanie tych podmiotów jest tylko jedną z możliwości, o czym świadczy zwrot „w szczególności”. Zrezygnowano również z odgórnego ustalania rodzaju i treści, jakim powinno ono odpowiadać.

 

Zasadny zatem wydaje się pogląd, zgodnie z którym dopuszczalne jest posługiwanie się (w celu wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego) zarówno jedną z umów nazwanych, regulowanych postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jak i umowami nienazwanymi czy oświadczeniami woli podmiotu trzeciego.

Co przesądza o prawidłowości zobowiązania

1) Podstawowe elementy w treści zobowiązania

Niezależnie od okoliczności, treść dokumentów zawierających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy zasobów powinna, dla swej skuteczności, niedwuznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości (bezspornie) określać:

 

  1. zakres tego zobowiązania,
  2. przedmiot – czego ono dokładnie dotyczy,
  3. w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonane (ze szczególnym określeniem okresu, jakiego dotyczy)1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne