Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Elektroniczne narzędzie do...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w kwietniu br. Komisja Europejska będzie...

Zmiany w zamówieniach...

28 Marzec 2019 
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny małego...

UZP odstępuje od umowy

28 Marzec 2019 
11 marca 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości...

Zmiana wynagrodzenia a zasady zamówień

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Mateusz Saczywko

Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w celu przeciwdziałania upadłości wykonawcy lub podwykonawców narusza zasadę przejrzystości postępowania?

 

W wyroku z 27 kwietnia 2017 r. (II CSK 398/16) Sąd Najwyższy wskazał, że w obrocie gospodarczym zachodzi konieczność świadomego ponoszenia ryzyka i że profesjonaliści muszą to ryzyko przewidywać. Zasada przejrzystości postępowania wymaga z kolei, aby zapisy dokumentacji przetargowej były jasne i precyzyjne. To bowiem na ich podstawie wykonawca podejmuje decyzję, czy w ogóle wystartuje w postępowaniu, i w odniesieniu do nich ma wkalkulować odpowiednie ryzyka w cenę ofertową. Jeżeli więc w dokumentacji enumeratywnie wskazano, w jakich sytuacjach zamawiający dopuszcza zmiany umowy, to należy przyjąć, że tylko po ziszczeniu się danej przesłanki umowa może zostać zmieniona. Gdy zamawiający aneksuje umowę na innej podstawie, sytuacja się komplikuje.

Orzecznictwo konsekwentnie stoi na stanowisku, że nagłe zmiany cen nie zawsze są do przewidzenia, co sprawia, że sytuacja taka może stanowić okoliczność, którą trudno wkalkulować w cenę oferty w ramach ryzyka kontraktowego. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy któryś z pozostałych wykonawców tego ryzyka przypadkiem nie wkalkulował w cenę oferty. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, dokonana w trakcie wykonania umowy z powodu nagłej zmiany cen materiałów budowlanych (nieprzewidziana w dokumentacji przetargowej), w sytuacji gdy inny oferent takie ryzyko uwzględnił, narusza nie tylko zasadę przejrzystości, ale również zasadę równego traktowania.

Jednak nie sposób jednoznacznie orzec, czy każda taka sytuacja będzie stanowiła naruszenie pzp. Każdy przypadek należy bowiem rozpatrywać indywidualnie.

Ponieważ w kolejnych nowelizacjach pzp wprowadzane są zapisy umożliwiające zmiany w obrębie samej umowy (art. 142 i 144), w kolejnych latach problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia powinny występować rzadziej.

 


Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne