Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Zmiana pracodawcy

Data publikacji: 03-04-2008 Autor: Piotr Kunicki
Tagi:    podmiot trzeci   siwz

Jeżeli w związku z udzielaniem zamówienia publicznego zachodzi konieczność przejęcia części zakładu pracy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający powinien poinformować o tym w ogłoszeniu i specyfikacji.

Przejęcie części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 1 kodeksu pracy (dalej: kp) zazwyczaj związane jest w zamówieniach publicznych z restrukturyzacją zakładów pracy oraz outsourcingiem. Częścią zakładu pracy w rozumieniu powyższego przepisu jest zespół osób i środków majątkowych wraz z przyporządkowanymi do nich zadaniami. Outsourcing polega na przekazaniu lub zleceniu przez zakład pracy podmiotowi trzeciemu realizowania określonych zadań, potrzebnych do efektywnego funkcjonowania tego zakładu pracy. Zlecaniu zadań na zewnątrz może towarzyszyć przekazanie zorganizowanej części zakładu pracy w rozumieniu wspomnianego artykułu. Z uwagi na to, iż przejęcie części zakładu pracy, a wraz z nią pracowników wchodzących w skład tej części zakładu pracy następuje z mocy prawa i nie może zostać wyłączone przez strony, może dojść do sytuacji, w której mimo zlecenia wykonywania usług w trybie zamówienia publicznego nieprzewidującego przejęcia części zakładu pracy, zleceniobiorca – wykonawca – z mocy prawa przejmie tę część zakładu. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Z przejęciem części zakładu pracy nie będziemy mieć do czynienia, jeżeli podmiot podejmujący się świadczenia usług na zasadzie outsourcingu nie przejmie w faktyczne władanie istotnego z punktu widzenia wykonywanych usług mienia dotychczasowego pracodawcy. Problematyka, której dotyka niniejszy artykuł dotyczy sytuacji, w której wykonawca przejmuje istotne z punktu widzenia wykonywanych usług mienie wykorzystywane do świadczenia tych usług. W takiej sytuacji można zastanawiać się nad tym, czy wykonawca ten przejmuje również pracowników, którzy wykonywali pracę przy świadczeniu tych usług.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne