Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Koń, jaki jest…

Data publikacji: 03-04-2008 Autor: Robert Bartkowski
Autor: Andrzej Klimczuk

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup koni dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dużego doświadczenia i wiedzy nie tylko z zakresu prawa zamówień publicznych, ale również precyzyjnie określonych przepisów resortowych.

Zamawiający z pewnością już przyzwyczaili się do zakupów różnego rodzaju przedmiotów zamówienia przy wykorzystaniu procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp). Jednak dokonanie zakupu koni jest poważnym wyzwaniem. Należy zauważyć, że oprócz wymagań związanych z procedurami określonymi w Pzp, na zamawiającym ciążą również postanowienia wewnętrznych przepisów. W przypadku zakupu koni do „służby wojskowej”, na podstawie rozkazu nr 1205 SG/WSZ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 6 grudnia 2006 r. do użytku wprowadzona została „Instrukcja o gospodarce końmi w Siłach Zbrojnych RP” (sygn. zdr. 242/2006). Instrukcja ta normuje następujące zasady:

 

  • zaopatrywania wojska w konie,
  • utrzymania i wykorzystywania koni w wojsku,
  • ewidencji koni,
  • nadzoru weterynaryjnego nad gospodarką końmi.

 

Na potrzeby niniejszego artykułu, w którym będziemy rozpatrywać problem zakupu koni, odwołam się tylko do zasad zaopatrywania wojska w konie, unormowanych postanowieniami wskazanej instrukcji.

Tryb tylko negocjacyjny

Przeprowadzanie procedury zakupu koni nie jest łatwym zadaniem. Zderzenie przepisów Pzp oraz wewnętrznych (resortowych) znacznie komplikuje cały proces udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, należy pamiętać i mieć na uwadze, że dokonujemy zakupu żywych zwierząt, gdzie każde z nich jest inne. To nie są seryjnie wyprodukowane urządzenia, które są jednakowe, opisywalne i weryfikowane za pomocą ściśle określonych parametrów technicznych, norm, właściwości. Przy realizacji zakupu takich urządzeń nie ma znaczenia ich ilość, ponieważ ich oceny dokonujemy na podstawie weryfikacji zaoferowanego urządzenia z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne