Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wątpliwości dotyczące korzystania z miniPortalu

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Magdalena Michałowska.
Tagi:    oświadczenie

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy wykonawca, korzystając z miniPortalu, będzie mógł przesłać niezaszyfrowaną ofertę?

Za pomocą dostępnych na miniPortalu formularzy do komunikacji wykonawca ma możliwość złożenia oferty przez platformę ePUAP. Korzystając z formularza do składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawca może załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. Istotne jest, że do formularza można załączyć tylko i wyłącznie zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji szyfrującej ofertę. Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) instytucji zamawiającej na ePUAP wpływają zaszyfrowane oferty. Właściwie nie ma możliwości przesłania ofert niezaszyfrowanych.


Kiedy oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej zostanie skutecznie złożone?

Mając na względzie kwalifikowaną teorię doręczeń, wynikającą z art. 61 § 2 ustawy Kodeks cywilny w zw. z art. 14  pzp – oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. „Podkreślić należy, że adresata wiadomości obciążają negatywne konsekwencje niezapoznania się z otrzymaną drogą elektroniczną informacją. Dla oceny skuteczności złożenia oświadczenia istotne jest to, czy adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią, a nie data faktycznego zapoznania się z treścią tej informacji. Co do zasady dowód wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej pociąga za sobą domniemanie faktyczne, że adresat mógł zapoznać się z treścią komunikatu, zaś ciężar dowodu, że adresat z uzasadnionych względów nie mógł zapoznać się z oświadczeniem spoczywa na odbiorcy wiadomości” (wyrok KIO z 26 lipca 2018 r., KIO 1374/18).


„(…) oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych” (postanowienie Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2003 r., V CZ 127/03).

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów i wykładowca z zakresu zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne