Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych - relacja

Data publikacji: 04-01-2019
Autor: Fot. Szymon Aleksandrowicz

Uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych – powierzenie obowiązków i odpowiedzialności pracownikom, konsekwencje prawne w zakresie rodo, rozmowa z trudnym petentem, monitoring pracowników, prawidłowe udzielanie zamówień publicznych.

 

W dniach 3–5 grudnia 2018 r. we Wrocławiu odbyło się IV Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Podczas tej ogólnopolskiej konferencji w kompleksowy sposób omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli finansowej.

Celem Forum było umożliwienie ugruntowania wiedzy oraz omówienie konkretnych problemów, które pojawiają się w codziennej pracy kierowników jednostek sektora finansów publicznych. W programie uwzględniono takie zagadnienia, jak: ponoszenie odpowiedzialności za inwentaryzację, konsekwencje naruszenia regulacji ustawy o rachunkowości, zmiany zasad zadłużania się i spłat samorządowych długów po nowelizacji ustawy o finansach publicznych, skuteczne powierzanie pracownikom jednostki odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków, zasady pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy kwestie związane z ochroną danych osobowych po zmianach przepisów. Podczas spotkań wieczornych uczestnicy konferencji mieli natomiast okazję do swobodnych rozmów i wymiany doświadczeń.

 

Tematyka wystąpień

 

 • Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację – Sebastian Bach
 • Formy i sposoby dyscyplinowania pracowników – Marek Choczaj
 • Odpowiedzialność kierownika jsfp za naruszenie prawa pracy w zakresie monitoringu pracowników – Marek Choczaj
 • Ochrona danych osobowych w jsfp po zmianach przepisów – Magdalena Czaplińska, dr Marlena Sakowska-Baryła
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki za zgodne z prawem przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a odpowiedzialność członków komisji przetargowej w praktyce – wybrane zagadnienia – Małgorzata Filipek
 • Jak rozmawiać z trudnym petentem? – Marcin Furmański
 • Zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zaciągania zobowiązań o wartości do progu 30 tys. euro – Dorota Grochalska
 • Zmiana zasad zadłużania się i spłaty samorządowych długów po nowelizacji ustawy o finansach publicznych – Lucyna Hanus
 • Czy i kiedy zamawiający jest zobowiązany do stosowania wprost prawa unijnego zawartego w dyrektywach, gdy stoi ono w sprzeczności z przepisami krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych? – Jacek Jerka
 • Skuteczne powierzanie pracownikom jednostki odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków – dr Ewaryst Kowalczyk
 • Okoliczności i sposoby zmiany wynagrodzenia wykonawcy przyjętego w umowie o zamówienie publiczne, w tym jego waloryzacja – mec. Grzegorz Mazurek
 • Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle rozwiązań mających zastosowanie od 18 października 2018 r. – Magdalena Michałowska
 • Konsekwencje prawne dla kierownika jsfp wynikające z naruszenia przepisów o zakazie dyskryminacji, molestowania i mobbingu – Łukasz Paroń
 • Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora zfśs – zakres odpowiedzialności wykroczeniowej – Łukasz Paroń

 

 

Patronaty
 

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych (www.oskzp.pl)
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (www.zgwrp.pl)

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne