Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

MiniPortal i ePUAP w procesie elektronizacji zp

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Jeśli zamawiający nie posiada komercyjnej platformy zakupowej, lecz korzysta z miniPortalu, to w celu przeprowadzenia postępowania zamawiający i wykonawcy muszą posiadać skrzynki na ePUAP.

 

Nie ma wątpliwości, że miniPortal jest protezą docelowego rozwiązania – próbą „załatania” braku narzędzia, które już dawno powinno nie tylko być gotowe pod względem programowym, ale także praktycznie opanowane przez zamawiających i wykonawców. Obecnie bardzo podkreśla się konieczność zwiększenia dostępności do zamówień dla MŚP. Tymczasem mikro- i mali przedsiębiorcy muszą się uczyć prawidłowego składania ofert za pomocą narzędzia, które tylko przez moment będzie na rynku. Ponadto w założeniach koncepcyjnych miniPortalu nie przewidziano archiwizacji danych, zamawiający musi zatem samodzielnie o to zadbać.

Choć miniPortal jest dostępny nieodpłatnie, to – biorąc pod uwagę fakt, że i tak docelowo każdy zamawiający będzie musiał korzystać z komercyjnych platform zakupowych – moim zdaniem warto już w tej chwili rozważyć inwestowanie w dostępne na rynku gotowe rozwiązania. Rozwiązania te są w mojej ocenie lepsze od miniPortalu i przygotowane są do przyszłej integracji z platformą e-Zamówienia. Podstawową różnicą między miniPortalem a platformą zakupową jest to, że to pierwsze narzędzie ma za zadanie obsłużyć realizację przetargów unijnych w minimalnym zakresie. Platforma zakupowa (portal e-usług) zapewnia zdecydowanie szerszą funkcjonalność. Oprócz samego procesu związanego z publikacją ogłoszenia i składaniem ofert handlowych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (na czym koncentruje się miniPortal) platforma zakupowa gwarantuje często także dostęp do baz oferentów wraz z narzędziami wspierającymi efektywną komunikację z zamawiającymi, a to przekłada się na większą konkurencyjność. Większa liczba ofert handlowych, a przy tym transparentność prowadzonych postępowań to słuszny, innowacyjny i korzystny kierunek w elektronizacji zamówień.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne