Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

MiniPortal i ePUAP w procesie elektronizacji zp

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Jerzy Wysocki

Jeśli zamawiający nie posiada komercyjnej platformy zakupowej, lecz korzysta z miniPortalu, to w celu przeprowadzenia postępowania zamawiający i wykonawcy muszą posiadać skrzynki na ePUAP.

 

Nie ma wątpliwości, że miniPortal jest protezą docelowego rozwiązania – próbą „załatania” braku narzędzia, które już dawno powinno nie tylko być gotowe pod względem programowym, ale także praktycznie opanowane przez zamawiających i wykonawców. Obecnie bardzo podkreśla się konieczność zwiększenia dostępności do zamówień dla MŚP. Tymczasem mikro- i mali przedsiębiorcy muszą się uczyć prawidłowego składania ofert za pomocą narzędzia, które tylko przez moment będzie na rynku. Ponadto w założeniach koncepcyjnych miniPortalu nie przewidziano archiwizacji danych, zamawiający musi zatem samodzielnie o to zadbać.

Choć miniPortal jest dostępny nieodpłatnie, to – biorąc pod uwagę fakt, że i tak docelowo każdy zamawiający będzie musiał korzystać z komercyjnych platform zakupowych – moim zdaniem warto już w tej chwili rozważyć inwestowanie w dostępne na rynku gotowe rozwiązania. Rozwiązania te są w mojej ocenie lepsze od miniPortalu i przygotowane są do przyszłej integracji z platformą e-Zamówienia. Podstawową różnicą między miniPortalem a platformą zakupową jest to, że to pierwsze narzędzie ma za zadanie obsłużyć realizację przetargów unijnych w minimalnym zakresie. Platforma zakupowa (portal e-usług) zapewnia zdecydowanie szerszą funkcjonalność. Oprócz samego procesu związanego z publikacją ogłoszenia i składaniem ofert handlowych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (na czym koncentruje się miniPortal) platforma zakupowa gwarantuje często także dostęp do baz oferentów wraz z narzędziami wspierającymi efektywną komunikację z zamawiającymi, a to przekłada się na większą konkurencyjność. Większa liczba ofert handlowych, a przy tym transparentność prowadzonych postępowań to słuszny, innowacyjny i korzystny kierunek w elektronizacji zamówień.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne