Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

MiniPortal i ePUAP w procesie elektronizacji zp

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Piotr Pieprzyca

Jeśli zamawiający nie posiada komercyjnej platformy zakupowej, lecz korzysta z miniPortalu, to w celu przeprowadzenia postępowania zamawiający i wykonawcy muszą posiadać skrzynki na ePUAP.

 

Jeżeli zamawiający zdecyduje się na korzystanie z miniPortalu, jako narzędzia do komunikacji z wykonawcami, to do skutecznego przeprowadzania postępowania zamawiający i wykonawcy będą potrzebowali skrzynek na ePUAP. Praktyka pokazuje, że ze skrzynkami tymi wiąże się pewien problem, głównie dla zamawiających. Na skrzynki te kierowana jest bowiem cała korespondencja w danej jednostce, która nie jest niezbędna do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Oznacza to, że pojawiają się wątpliwości co do tego, w jaki sposób i kto ma dysponować dostępem do takiej skrzynki. Z informacji uzyskanych w Centralnym Ośrodku Informatyki wynika, że nie ma możliwości założenia dodatkowego konta ePUAP dla tego samego zamawiającego, które byłoby osobnym kontem wykorzystywanym na potrzeby zamówień publicznych. Możliwe jest jedynie dodanie nowej skrzynki w ramach istniejącego konta i przypisanie do niej dostępu konkretnym osobom. Takie rozwiązanie wiąże się niestety z koniecznością wykonania dodatkowych czynności polegających na ręcznym (niezautomatyzowanym) przeniesieniu ofert ze „skrzynki głównej” do „skrzynki zamówieniowej”. O ile zamawiający zdecyduje o możliwości składania ofert przy użyciu miniPortalu, a pozostała komunikacja będzie prowadzona za pomocą poczty elektronicznej, to skrzynka ePUAP będzie potrzebna wyłącznie do złożenia, zmiany albo wycofania oferty, co zminimalizuje opisany wyżej problem. Jeżeli jednak cała komunikacja ma być prowadzona zgodnie z wyborem zamawiającego przy wykorzystaniu miniPortalu, to ePUAP będzie jedynym narzędziem do komunikacji między zamawiającym i wykonawcami, a skorzystanie z poczty elektronicznej do przesłania korespondencji w takim wypadku powinno być uznane za nieskuteczne.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca, członek zarządu OSKZP

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne