Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Oferty częściowe

Data publikacji: 03-04-2008 Autor: Małgorzata Sobolewska

Jeżeli w postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, musi dokładnie określić warunki, jakie mają spełnić wykonawcy dla każdej z części zamówienia. Nie muszą to być jednak warunki identyczne.

Możliwość składania w postępowaniu ofert częściowych została wpisana do przepisów regulujących polski system zamówień publicznych z dniem wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r. (DzU z 2004 r. nr 76, poz. 334). W art. 35 tejże ustawy, opisującym wymogi dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przewidziano „opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych”. Treść zapisu uległa modyfikacji w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2004 r. nr 19, poz. 177 – dalej: Pzp). Zrezygnowano tutaj ze słowa „odpowiednich”, precyzując, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać „opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”. W aktualnym stanie prawnym obowiązuje zapis w brzmieniu: „W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp). Zamawiający zobowiązany do sporządzenia protokołu postępowania na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. (DzU z 2007 r. nr 202, poz. 1463), prowadząc postępowanie, dopuszczające składanie ofert częściowych, wypełnia oddzielnie dla każdej części druk ZP-2, stanowiący część szczegółową protokołu.

Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem.

Przedmiot musi być podzielny

Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne