Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Postępowanie przed uzyskaniem dotacji

Zamawiający, będący jednostką samorządu terytorialnego, w lipcu otrzymał wiadomość, że za trzy miesiące zostanie mu przyznana dotacja. Warunkiem jej uzyskania była jednak realizacja zadania i wykorzystanie środków do 31 grudnia. Zamawiający miał więc niespełna pół roku, aby wyłonić wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje (przebuduje, zaadaptuje) szpital powiatowy, spełniający funkcje z zakresu leczenia psychiatrycznego. Od razu rozpoczął więc postępowanie. Najpierw w trybie przetargu nieograniczonego („zaprojektuj i wybuduj”). Nie wpłynęła tutaj jednak żadna oferta, dlatego też zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp unieważnił postępowanie. Następnie na ten sam przedmiot zamówienia, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Pzp, przeprowadził postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Wpłynęła jedna oferta, której cena była wyższa od kwoty, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający ofertę odrzucił i unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. W końcu na ten sam przedmiot przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp i 3 września 2007 roku podpisał umowę z wykonawcą (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie). Czy zamawiający mógł udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp i czy umowa ta jest ważna?

 

Z przykrością muszę stwierdzić, że w opisanej powyżej procedurze popełniono kilka błędów, które mogą skutkować stwierdzeniem, że podpisana umowa jest nieważna. Piszę, iż stwierdzam to z przykrością, gdyż bardzo często wszelkiego rodzaju dotacje docierają do zamawiającego tak późno, iż wystarczy drobne przedłużenie procedury udzielania zamówienia – niezawinione nawet przez zamawiającego – i zachodzi ryzyko utraty środków. Wtedy też zamawiający, aby nie stracić dofinansowania, próbują „ratować” postępowanie. Nie uzasadnia to jednak w żaden sposób naruszenia prawa. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne