Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Autorskie prawa majątkowe

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Michał Drozdowicz
Autor: Bartłomiej Brosz

W obrocie prawnym systematycznie wzrasta znaczenie transakcji, mających za przedmiot tzw. prawa własności intelektualnej. Prawo zamówień publicznych, jako istotna sfera obrotu gospodarczego, nie jest w tym zakresie wyjątkiem.

Ze względuna to, iż ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp) nie tworzy odrębnego reżimu prawnego w zakresie praw własności intelektualnej, zastosowanie znajdują w tym zakresie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm. – uopa). Tak więc, obejmując zamówieniem publicznym prawa autorskie, należy mieć na uwadze nie tylko przepisy Pzp czy kodeksu cywilnego, lecz także prawa autorskiego.

Twórca i utwór

Zgodnie z art. 8 ust. 1 uopa podmiotem prawa autorskiego jest twórca. W świetle art. 1 ust. 1 tej ustawy za twórcę należy uznać osobę fizyczną (tylko ona może podejmować działalność twórczą), która stworzyła utwór1. Zasadniczo będzie ona podmiotem zarówno autorskich praw osobistych, jak i autorskich praw majątkowych. Stanie się podmiotem tych praw ex lege (z mocy prawa) już w momencie stworzenia utworu. W odniesieniu do opracowań twórcą i podmiotem praw będzie autor utworu zależnego. W tym ostatnim przypadku cechą szczególną będzie to, iż na wykonywanie praw przez twórcę opracowania może wpływać autor utworu macierzystego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne