Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Komisja rewizyjna rady gminy

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Danuta Domżalicka

Powołanie tego organu jest obowiązkiem rady gminy i odbywa się w formie uchwały. Zdarzają się jednak przypadki nadużywania uprawnień przez członków komisji, dlatego też warto wiedzieć, kiedy należy udzielać im informacji, a kiedy odmawiać ich udostępnienia.

Komisja rewizyjna to organ wewnętrzny rady gminy powołany do wykonywania w jej imieniu czynności kontrolnych wobec organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja rewizyjna występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi czy też prezydentowi miasta, opiniuje wykonanie budżetu gminy, a więc realizację planu przychodów i wydatków, zmian w budżecie dokonanych przez organ wykonawczy gminy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, zaciąganie pożyczek, kredytów, zobowiązań inwestycyjno-remontowych oraz oczywiście przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Regulacje prawne

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego uregulowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483) – w art. 15-16 oraz 163-172. Zgodnie z art. 164 ust. 1 konstytucji podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne