Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Komisja rewizyjna rady gminy

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Danuta Domżalicka

Powołanie tego organu jest obowiązkiem rady gminy i odbywa się w formie uchwały. Zdarzają się jednak przypadki nadużywania uprawnień przez członków komisji, dlatego też warto wiedzieć, kiedy należy udzielać im informacji, a kiedy odmawiać ich udostępnienia.

Komisja rewizyjna to organ wewnętrzny rady gminy powołany do wykonywania w jej imieniu czynności kontrolnych wobec organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja rewizyjna występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi czy też prezydentowi miasta, opiniuje wykonanie budżetu gminy, a więc realizację planu przychodów i wydatków, zmian w budżecie dokonanych przez organ wykonawczy gminy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, zaciąganie pożyczek, kredytów, zobowiązań inwestycyjno-remontowych oraz oczywiście przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Regulacje prawne

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego uregulowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483) – w art. 15-16 oraz 163-172. Zgodnie z art. 164 ust. 1 konstytucji podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne