Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zasada jawności a przepisy rodo

Data publikacji: 20-12-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska

Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rodo) ograniczy jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?


Na mocy art. 99 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W art. 5 rodo określono zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, które bez wątpienia znajdują także zastosowanie w zamówieniach publicznych. Prowadząc postępowanie, zamawiający mają do czynienia z kwestiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych co do zasady w oświadczeniach lub dokumentach składanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający przetwarza głównie dane zwykłe (imię i nazwisko osoby do kontaktu, dane dotyczące uprawnień, kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia), lecz może się zetknąć również z danymi wrażliwymi, w szczególności dotyczącymi zdrowia (w sytuacji stosowania klauzul społecznych) lub skazań. Dane w zakresie wyroków skazujących mogą być przekazywane w trakcie postępowania w JEDZ (w ramach instytucji samooczyszczenia), w postaci informacji z KRK oraz w uzasadnieniu wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia i protokół są jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w pzp. Ograniczenie jawności ustanowiono w art. 8 ust. 3 i 4 pzp (w ust. 4 pkt 1 dopuszczono nieujawnianie danych osobowych w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b pzp). Projekt ustawy wdrażającej rodo sugeruje dodatkowo wprowadzenie art. 8 ust. 5 pzp, zgodnie z którym prawo do udostępniania danych osobowych dotyczących skazań będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, w której będzie to konieczne w celu umożliwienia skorzystania ze środków ochrony prawnej, oraz do upływu terminu na ich wniesienie.


Agnieszka Szulakowska
prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk

 

Aktualizacja: 28-11-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne