Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zasada jawności a przepisy rodo

Data publikacji: 21-12-2018 Autor: Mateusz Saczywko

Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rodo) ograniczy jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

 

Wejście w życie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych spowodowało, że część zamawiających zaczęła się zastanawiać, jak pogodzić określone w nim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych z funkcjonującą na gruncie pzp zasadą jawności. W preambule rozporządzenia wskazano bowiem, że w przetargach publicznych należy brać pod uwagę zasadę domyślnej ochrony danych. Wydaje się jednak, że pojawiające się w tej materii wątpliwości spowodowane były (i są) bardziej szumem medialnym wokół samego rodo niż „nowością” tychże przepisów. Nie można bowiem zapominać, że na wiele lat przed wejściem Polski do wspólnot europejskich funkcjonowała w naszym kraju ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., która określała zasady przetwarzania danych osobowych i wskazywała, że każdy ma prawo do ochrony tych danych. Wejście w życie rodo powinno jednak dać każdemu zamawiającemu impuls do zastanowienia się, czy udostępniał (i czy udostępnia) dane osobowe, które pozyskał w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób zgodny z prawem. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy zamawiający uzyskał wymagane zgody, czy – działając jako administrator – przekazał potencjalnym wykonawcom wszystkie wymagane informacje, czy w przypadku udostępniania złożonej oferty nie przekazuje on więcej informacji, niż jest to wymagane.

Warto podkreślić, że gros informacji, które zamawiający otrzymuje (zazwyczaj w ofercie), to informacje ogólnodostępne, a tylko małą ich część definiować można jako „dane osobowe”. Ochrona tych danych obowiązuje nie od 25 maja 2018 r., ale już od wielu lat. Zasada jawności nie stoi więc w opozycji ani do obowiązującej wcześniej ustawy o ochronie danych osobowych, ani do rodo.

 

Zamawiający musi każdorazowo ocenić, czy dany dokument można przekazać w niezmienionej formie, czy należy go zanonimizować.


Mateusz Saczywko
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualizacja: 28-11-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne