Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Konkurs a oświadczenia wstępne

Data publikacji: 30-10-2018 Autor: Paweł Trojan
Tagi:    oświadczenie

Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do oświadczenia wstępnego uregulowanego w art. 25a pzp – można jednoznacznie stwierdzić, że JEDZ nie ma zastosowania do postępowania konkursowego?

 

Choć formularz JEDZ ma charakter uniwersalny, podstawę jego stosowania w postępowaniu należy wywodzić z regulacji o charakterze bezpośrednim, nie zaś domniemywać na zasadach ogólnych – nawet jeżeli uznajemy, że jego wykorzystanie jest pożądane we wszystkich postępowaniach o wartości powyżej progów UE.

Przepisy pzp dotyczące konkursu w żadnej regulacji nie odnoszą się do wstępnej weryfikacji wymagań zawartych w regulaminie konkursu przez jego organizatora, jak to ma miejsce w zamówieniu publicznym (art. 25a pzp). Wstępne oświadczenie, jakim jest JEDZ, składa się wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pojęcie „postępowanie” należy tu jednoznacznie interpretować jako postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a nie jako postępowanie konkursowe, o którym mowa w art. 110 pzp i w ramach którego nie składa się ofert ani wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lecz wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Skoro przepisy krajowe nie rozstrzygają tej kwestii jednoznacznie, należy sięgnąć do przepisów dyrektyw. Jednak regulacje dyrektywy 2014/24/UE również nie dają w tym zakresie odpowiedzi – nie zawierają one odesłania do przepisów dotyczących wstępnych oświadczeń wykonawców (czyli do art. 59 tej dyrektywy). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 ustanawiającego standardowy formularz JEDZ, które nie odnosi się w swojej treści (także w instrukcji) do problematyki konkursu.


Jeżeli ani regulacje krajowe, ani przepisy dyrektyw (oraz rozporządzenia KE) nie pozwalają na przyjęcie, że dokument oświadczenia własnego na formularzu JEDZ odnosi się także do konkursu, brak jest po stronie jego organizatora uprawnienia do żądania jednolitego dokumentu od uczestników konkursu.      


Paweł Trojan
prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych; od 2010 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne