Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Konkurs a oświadczenia wstępne

Data publikacji: 30-10-2018 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy

Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do oświadczenia wstępnego uregulowanego w art. 25a pzp – można jednoznacznie stwierdzić, że JEDZ nie ma zastosowania do postępowania konkursowego?

 

JEDZ nie ma zastosowania do postępowania konkursowego z mocy samej ustawy, jeśli obowiązek jego składania nie zostanie jednoznacznie ustanowiony w regulaminie konkursu.

Po pierwsze – konkurs został określony w pzp jako przyrzeczenie publiczne (jest to instytucja regulowana w art. 919–921 ustawy Kodeks cywilny), a nie jako kolejny tryb udzielenia zamówienia publicznego. Przyrzeczoną przez zamawiającego nagrodą w zamian za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej nie jest udzielenie zamówienia, lecz co najwyżej zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp).

Po drugie – należy uznać, że przepisy działu II pzp stosuje się przy przeprowadzaniu konkursu wyłącznie wtedy, gdy w przepisach o konkursie znajduje się wyraźne odesłanie do ich stosowania. Przykładowo warto wspomnieć o art. 115 ust. 2 pkt 3 pzp, który określa, że ogłoszenie o konkursie zawiera m.in. wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, wskazując przy tym, że przepis art. 22 stosuje się odpowiednio. Z kolei zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 6 pzp regulamin konkursu określa w szczególności informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przy czym przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.

Przepisy regulujące postępowania konkursowe nie odsyłają natomiast do art. 25a pzp mówiącego o wstępnych oświadczeniach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w tym o oświadczeniach składanych w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Tym samym jeśli zamawiający w wyraźny sposób nie określi obowiązku składania JEDZ, nie ma podstaw do wymagania tego od wykonawcy.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne