Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zawiłość oczywistej omyłki rachunkowej

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Adam Majgier
Autor: fot. Ingram Publishing

Jak się okazuje, wiele kontrowersji wśród wykonawców wywołuje poprawianie omyłek, głównie tych w wyliczaniu ceny. Powodem jest brak jednolitej interpretacji w tej kwestii i niespójność przepisów.

Jedną z naczelnychzasad przyświecających systemowi zamówień publicznych jest zasada uczciwej konkurencji. Z oczywistych względów konkurencja jest pożądanym zjawiskiem gospodarczym, jednak często narażonym na działania zmierzające do jej ograniczania lub nawet wyeliminowania. Można powiedzieć, że w pewnym sensie pochodną zasady uczciwej konkurencji jest zasada jawności postępowania. Głównym celem w tym wypadku jest zapewnienie dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji dotyczących planowanych zamówień, wyboru wykonawcy i realizacji danego zamówienia. Na zamawiającym ciąży największa odpowiedzialność za uczciwe przeprowadzenie postępowania, a zasada jawności służy m.in. do upublicznienia działań zamawiającego, tak aby nie było wątpliwości co do zachowania warunków uczciwej konkurencji.

Publiczne otwarcie ofert

W świetle przedstawionych uwarunkowań na uwagę zasługuje art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), a w szczególności ust. 4. Wynika z niego, że zamawiający podczas otwarcia ofert zobowiązany jest do podania nazw i adresów wszystkich wykonawców składających oferty. Ponadto, zgodnie z zapisami ustawy, powinien on podać także do publicznej wiadomości „informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne