Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Planowanie przestrzenne w zamówieniach

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Jaromir Matulewicz
Autor: Piotr Kanarek

Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

Niniejszy tekst jest próbą analizy wybranych warunków, jakie zamawiający stawiają wykonawcom, składającym ofertę w postępowaniach przetargowych z zakresu planowania przestrzennego. Analizie poddano 160 dokumentacji przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w okresie od stycznia do października 2007 r., dotyczących zamówień z terenu województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego. Celem opracowania było wyselekcjonowanie takich warunków zamówienia, które z jednej strony zapewnią zamawiającemu dokonanie jak najlepszego wyboru, a z drugiej są realne do spełnienia przez wykonawców. A zatem rezultatem powinno być ustalenie „zasad dobrej praktyki” w formułowaniu istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych z zakresu planowania przestrzennego. Wszystkie analizowane postępowania były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). W znakomitej większości przypadków przedmiotem postępowań były opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nieprecyzyjne tytuły

Dlaczego sformułowanie istotnych warunków zamówienia jest tak ważne? Przyczyna jest w zasadzie jedna. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest integralną częścią całej dokumentacji zamówienia. Do treści specyfikacji może odsyłać umowa o wykonanie zamówienia. Jeżeli pojawiają się jakieś niejasności czy rozbieżności interpretacyjne na etapie realizacji zamówienia, to w pierwszej kolejności należy sięgnąć właśnie do zapisów specyfikacji. Zamawiającym w postępowaniach przetargowych z zakresu planowania przestrzennego są najczęściej organy administracji samorządowej, a więc przygotowywana przez nie dokumentacja powinna być świadectwem kompetencji i staranności urzędnika i urzędu. Niezwykle ważne jest właściwe sformułowanie przedmiotu zamówienia – i to zarówno samego tytułu, jak i szczegółowego opisu. Już sam krótki tytuł może budzić kontrowersje i niejasności, a w najlepszym przypadku jest świadectwem niedbalstwa zamawiającego. Oto kilka przykładów typowych i dość lakonicznych tytułów:

 

– „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”;

– „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Projekty zmian studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”;

– „Przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Opracowanie projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”;

– „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „W sprawie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „O konkursie na wykonanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne