Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Planowanie przestrzenne w zamówieniach

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Jaromir Matulewicz
Autor: Piotr Kanarek

Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

Niniejszy tekst jest próbą analizy wybranych warunków, jakie zamawiający stawiają wykonawcom, składającym ofertę w postępowaniach przetargowych z zakresu planowania przestrzennego. Analizie poddano 160 dokumentacji przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w okresie od stycznia do października 2007 r., dotyczących zamówień z terenu województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego. Celem opracowania było wyselekcjonowanie takich warunków zamówienia, które z jednej strony zapewnią zamawiającemu dokonanie jak najlepszego wyboru, a z drugiej są realne do spełnienia przez wykonawców. A zatem rezultatem powinno być ustalenie „zasad dobrej praktyki” w formułowaniu istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych z zakresu planowania przestrzennego. Wszystkie analizowane postępowania były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). W znakomitej większości przypadków przedmiotem postępowań były opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nieprecyzyjne tytuły

Dlaczego sformułowanie istotnych warunków zamówienia jest tak ważne? Przyczyna jest w zasadzie jedna. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest integralną częścią całej dokumentacji zamówienia. Do treści specyfikacji może odsyłać umowa o wykonanie zamówienia. Jeżeli pojawiają się jakieś niejasności czy rozbieżności interpretacyjne na etapie realizacji zamówienia, to w pierwszej kolejności należy sięgnąć właśnie do zapisów specyfikacji. Zamawiającym w postępowaniach przetargowych z zakresu planowania przestrzennego są najczęściej organy administracji samorządowej, a więc przygotowywana przez nie dokumentacja powinna być świadectwem kompetencji i staranności urzędnika i urzędu. Niezwykle ważne jest właściwe sformułowanie przedmiotu zamówienia – i to zarówno samego tytułu, jak i szczegółowego opisu. Już sam krótki tytuł może budzić kontrowersje i niejasności, a w najlepszym przypadku jest świadectwem niedbalstwa zamawiającego. Oto kilka przykładów typowych i dość lakonicznych tytułów:

 

– „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”;

– „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Projekty zmian studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”;

– „Przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „Opracowanie projektu nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”;

– „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

– „W sprawie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;

– „O konkursie na wykonanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne