Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowe prawo zamówień

Data publikacji: 09-10-2018 Autor: Jacek Jerka

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

W Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych wyraźnie podkreślono znaczenie zamówień publicznych dla wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności, realizowania polityk społecznych, strategii państwa oraz poprawy jakości nabywanych dóbr i usług, a także dla wspierania firm z sektora MŚP.

 

Zmiany, które w tym kontekście zasygnalizowano w Koncepcji, a które należy zaaprobować, to:

1) profesjonalizacja osób po stronie zamawiającego;
2) wzmocnienie roli Prezesa UZP jako wspierającego zamawiającego w prawidłowym przeprowadzaniu postępowań;
3) sporządzanie analizy poprzedzającej wszczęcie postępowań „o dużych wartościach”;
4) wprowadzenie „wstępnych konsultacji rynkowych” oraz umożliwienie zorganizowania spotkania informacyjnego z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania;
5) wyraźne wyodrębnienie możliwości dokonania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą opisu funkcjonalnego;
6) wprowadzenie zasady efektywności, jako jednej z podstawowych zasad zamówień;
7) zastrzeganie zamówień dla wykonawców z sektora MŚP lub dla zatrudniających osoby defaworyzowane;
8) utrzymanie warunków i przesłanek wykluczenia w zakresie aspektów społecznych czy środowiskowych;
9) uproszczenie postępowań krajowych;
10) wprowadzenie klauzul abuzywnych w umowach i obligatoryjnej waloryzacji umów;
11) zapewnienie zaskarżalności postanowień umownych, a także innych czynności i zaniechań w postępowaniach krajowych.

Wdrożenie proponowanych zmian będzie „obciążać” zamawiających, UZP czy KIO, co wymaga odpowiedniego uwzględnienia w skutkach regulacji.


Jacek Jerka
prawnik, dyrektor departamentu zakupów w NBP, członek zarządu OSKZP; praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne