Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Nowe prawo zamówień

Data publikacji: 09-10-2018 Autor: Jacek Jerka

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

W Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych wyraźnie podkreślono znaczenie zamówień publicznych dla wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności, realizowania polityk społecznych, strategii państwa oraz poprawy jakości nabywanych dóbr i usług, a także dla wspierania firm z sektora MŚP.

 

Zmiany, które w tym kontekście zasygnalizowano w Koncepcji, a które należy zaaprobować, to:

1) profesjonalizacja osób po stronie zamawiającego;
2) wzmocnienie roli Prezesa UZP jako wspierającego zamawiającego w prawidłowym przeprowadzaniu postępowań;
3) sporządzanie analizy poprzedzającej wszczęcie postępowań „o dużych wartościach”;
4) wprowadzenie „wstępnych konsultacji rynkowych” oraz umożliwienie zorganizowania spotkania informacyjnego z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania;
5) wyraźne wyodrębnienie możliwości dokonania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą opisu funkcjonalnego;
6) wprowadzenie zasady efektywności, jako jednej z podstawowych zasad zamówień;
7) zastrzeganie zamówień dla wykonawców z sektora MŚP lub dla zatrudniających osoby defaworyzowane;
8) utrzymanie warunków i przesłanek wykluczenia w zakresie aspektów społecznych czy środowiskowych;
9) uproszczenie postępowań krajowych;
10) wprowadzenie klauzul abuzywnych w umowach i obligatoryjnej waloryzacji umów;
11) zapewnienie zaskarżalności postanowień umownych, a także innych czynności i zaniechań w postępowaniach krajowych.

Wdrożenie proponowanych zmian będzie „obciążać” zamawiających, UZP czy KIO, co wymaga odpowiedniego uwzględnienia w skutkach regulacji.


Jacek Jerka
prawnik, dyrektor departamentu zakupów w NBP, członek zarządu OSKZP; praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne