Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowe prawo zamówień

Data publikacji: 09-10-2018 Autor: Ewa Wiktorowska

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych i zawarte w niej propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce oceniam bardzo pozytywnie. Proponowane modyfikacje w zakresie uporządkowania przepisów dotyczących udzielania zamówień wskazują na prawidłową diagnozę stanu, w jakim obecnie znajduje się ten system, i na właściwie wytyczone cele. Planowane rozwiązania – zwłaszcza te dotyczące: polityki zakupowej państwa, zwiększenia efektywności zamówień, ochrony wykonawców z rynku MŚP, systemu środków ochrony prawnej, a także położenie większego nacisku na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego i na poprawę kontroli – uważam za bardzo potrzebne.

Uważam, że szczególnie podkreślić trzeba bardzo dobrą propozycję ułatwienia etapu badania ofert i potwierdzania przez wykonawców zdolności do wykonania zamówienia i braku podstaw wykluczenia. Obejmuje ona dwa nowe, nieznane jeszcze w Polsce instrumenty, takie jak integracja rejestrów i certyfikacja przez jednostkę publiczną. Popieram wprowadzenie procedury uproszczonej w zamówieniach o wartościach poniżej progów UE i zmniejszenie ilości wyłączeń ze stosowania przepisów pzp.

Aby jednak osiągnąć zamierzony w Koncepcji cel, konieczne jest opracowanie przykładowych wzorów dokumentów przetargowych. Zauważyć też należy, że wielość procedur może utrudniać wykonawcom z rynku MŚP dostęp do zamówień. Zgadzam się z potrzebą właściwego podziału ryzyk w umowie i zwiększenia równowagi stron umowy, z ewaluacją realizacji tej umowy, z zapisami dotyczącymi płatności częściowych i zaliczek, a także z koncepcją wprowadzenia do pzp klauzul abuzywnych.

Pamiętajmy jednak, że dopiero zapoznanie się z konkretnymi przepisami pozwoli na ocenę, czy przyjęte kierunki zmian zostaną osiągnięte.


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne