Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Brak pełnomocnictwa

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Jacek Ławnik

Skutki prawne niedołączenia przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne konsekwencje działania bez odpowiedniego umocowania prawnego.

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono dokument, zawierający odpowiedzi na pytania miast- uczestników Euro 2012. W jednym z nich pojawiło się zagadnienie dokumentu pełnomocnictwa. Poważne wątpliwości budzi teza, iż: „strony stosunku cywilnoprawnego mogą żądać od swych kontrahentów dokumentów niezbędnych do zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego. Należy do nich pełnomocnictwo”.

 

Przykład

Osoba X podpisuje ofertę jako pełnomocnik wykonawcy, nie dołączając dokumentu pełnomocnictwa. Zamawiający, działający zgodnie z opinią UZP, żąda od wykonawcy dokumentu pełnomocnictwa. Wykonawca jednak dokumentu pełnomocnictwa nie wysyła. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin ten nie może być dłuższy niż, 30, 60 lub 90 dni, w zależności od wartości zamówienia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający w tym terminie musi, jeżeli chce udzielić zamówienia publicznego, dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Ponagla więc prośby o przesłanie dokumentu, którego brak uniemożliwia mu właściwą ocenę zakresu reprezentacji osoby składającej ofertę. Nie trzeba podkreślać, iż sytuacja ta jest bardzo niekorzystna dla zamawiającego, jak również pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Jest tak z dwóch powodów: pierwszy to brak sankcji nieujawnienia pełnomocnictwa, drugi to brak przepisu wstrzymującego w tych okolicznościach bieg związania ofertą. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne