Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Brak pełnomocnictwa

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Jacek Ławnik

Skutki prawne niedołączenia przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne konsekwencje działania bez odpowiedniego umocowania prawnego.

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono dokument, zawierający odpowiedzi na pytania miast- uczestników Euro 2012. W jednym z nich pojawiło się zagadnienie dokumentu pełnomocnictwa. Poważne wątpliwości budzi teza, iż: „strony stosunku cywilnoprawnego mogą żądać od swych kontrahentów dokumentów niezbędnych do zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego. Należy do nich pełnomocnictwo”.

 

Przykład

Osoba X podpisuje ofertę jako pełnomocnik wykonawcy, nie dołączając dokumentu pełnomocnictwa. Zamawiający, działający zgodnie z opinią UZP, żąda od wykonawcy dokumentu pełnomocnictwa. Wykonawca jednak dokumentu pełnomocnictwa nie wysyła. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin ten nie może być dłuższy niż, 30, 60 lub 90 dni, w zależności od wartości zamówienia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający w tym terminie musi, jeżeli chce udzielić zamówienia publicznego, dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Ponagla więc prośby o przesłanie dokumentu, którego brak uniemożliwia mu właściwą ocenę zakresu reprezentacji osoby składającej ofertę. Nie trzeba podkreślać, iż sytuacja ta jest bardzo niekorzystna dla zamawiającego, jak również pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Jest tak z dwóch powodów: pierwszy to brak sankcji nieujawnienia pełnomocnictwa, drugi to brak przepisu wstrzymującego w tych okolicznościach bieg związania ofertą. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne