Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Rola podwykonawcy

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Urszula Lisiecka
Autor: fot. Ingram Publishing

Jak pokazuje praktyka, wykonawcy coraz częściej korzystają z pomocy innych firm. Należałoby jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest podwykonawca oraz jaki jest jego status zarówno w trakcie ubiegania się o zamówienie, jak i podczas jego realizacji.

Definicje podwykonawcy znajdziemy w wielu przepisach prawa, publikacjach czy też artykułach opisujących to zagadnienie. Poniżej przytaczam kilka, które w mojej ocenie najbardziej odpowiadają pojęciu podwykonawcy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Według internetowego „Słownika języka polskiego” Wydawnictwa Naukowego PWN, „podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”. Definicję podwykonawcy zawarto również w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (DzU z 2003 r. nr 165, poz. 1600), gdzie czytamy: „Za kooperanta uważa się wyłącznie podwykonawców wykonujących pewną fazę procesu produkcyjnego bądź usługowego lub dostarczających część produktu końcowego wytwarzanego przez głównego wykonawcę, bądź usługi świadczonej przez głównego usługodawcę (…)”. Bardzo ciekawie podwykonawcę definiuje hiszpańska ustawa, mająca na celu poprawę warunków pracy w sektorze budownictwa oraz warunków bezpieczeństwa i zdrowia pracowników tego sektora, która przez podwykonawstwo rozumie „gospodarczą praktykę organizacji produkcyjnej, na mocy której wykonawca lub podwykonawca zleca innemu podwykonawcy bądź osobie samo zatrudnionej wykonanie części prac jemu powierzonych” (zob. artykuł Haliny Olszowskiej „Podwykonawca zamówienia publicznego”, „Przetargi Publiczne” nr 12 (25) z 2007 r.). Reasumując, można stwierdzić, iż podwykonawca oznacza osobę fizyczną lub prawną, zaakceptowaną przez zamawiającego, z którą wykonawca zawrze umowę o wykonanie części przedmiotu umowy z zakresu dostaw, robót lub usług.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne