Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Poniżej progów dla sektorowców

Czy zamawiający sektorowy jest zobowiązany posiadać regulamin dla wydatkowania środków poniżej kwoty 412 tys. euro dla dostaw i usług oraz 5 150 tys. euro dla robót budowlanych? Jeżeli takiego regulaminu nie posiada, to czy może stosować pełne procedury wynikające z Pzp, czy jednak powinien stworzyć taki regulamin?

 

Zgodnie z art. 133 Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Obecnie są to następujące wartości: 412 tys. euro dla dostaw i usług i 5 150 tys. euro dla robót budowlanych. Przeliczając na złotówki, stosujemy kurs euro, wynoszący 3,8771 zł. Moim zdaniem, poniżej wymienionych powyżej kwot nie wolno stosować Pzp. Wynika to z faktu, że do progu sektorowego nie ma możliwości m.in. uzyskiwania decyzji administracyjnych prezesa UZP, nie ma także możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej w zakresie odwołań i ewentualnej skargi do sądu na orzeczenie KIO. Oczywiście, w przyjętych przez siebie wewnętrznych regulaminach można posiłkować się niektórymi rozwiązaniami pochodzącymi z Pzp. Do wspomnianych progów możemy stosować zasady opisane w kodeksie cywilnym. Wydaje się jednak, iż w celu udowodnienia, że posiadane środki pieniężne wydajemy celowo i oszczędnie, opieranie się tylko na suchych zapisach kc może okazać się niewystarczające. Ponadto, w przygotowanym przez siebie katalogu zasad – nazywanym też regulaminem – zamawiający musi uwzględnić zapisy art. 133 ust. 2 Pzp. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani do uwzględniania w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacji dotyczących udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Reasumując, uważam, iż zamawiający sektorowy powinien posiadać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień do tzw. progu sektorowego.


Prawomocne skazanie

Podczas pierwszego przetargu jedna z firm przedstawiła nieprawdziwe referencje i zamawiający skierował sprawę do prokuratury. Teraz organizowany jest drugi przetarg na to samo zadanie i zamawiający zastanawia się, co zrobi w sytuacji, kiedy ta sama firma ponownie złoży swoją ofertę. Czy zamawiający może wykluczyć ją z postępowania? 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne