Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Poniżej progów dla sektorowców

Czy zamawiający sektorowy jest zobowiązany posiadać regulamin dla wydatkowania środków poniżej kwoty 412 tys. euro dla dostaw i usług oraz 5 150 tys. euro dla robót budowlanych? Jeżeli takiego regulaminu nie posiada, to czy może stosować pełne procedury wynikające z Pzp, czy jednak powinien stworzyć taki regulamin?

 

Zgodnie z art. 133 Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Obecnie są to następujące wartości: 412 tys. euro dla dostaw i usług i 5 150 tys. euro dla robót budowlanych. Przeliczając na złotówki, stosujemy kurs euro, wynoszący 3,8771 zł. Moim zdaniem, poniżej wymienionych powyżej kwot nie wolno stosować Pzp. Wynika to z faktu, że do progu sektorowego nie ma możliwości m.in. uzyskiwania decyzji administracyjnych prezesa UZP, nie ma także możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej w zakresie odwołań i ewentualnej skargi do sądu na orzeczenie KIO. Oczywiście, w przyjętych przez siebie wewnętrznych regulaminach można posiłkować się niektórymi rozwiązaniami pochodzącymi z Pzp. Do wspomnianych progów możemy stosować zasady opisane w kodeksie cywilnym. Wydaje się jednak, iż w celu udowodnienia, że posiadane środki pieniężne wydajemy celowo i oszczędnie, opieranie się tylko na suchych zapisach kc może okazać się niewystarczające. Ponadto, w przygotowanym przez siebie katalogu zasad – nazywanym też regulaminem – zamawiający musi uwzględnić zapisy art. 133 ust. 2 Pzp. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani do uwzględniania w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacji dotyczących udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Reasumując, uważam, iż zamawiający sektorowy powinien posiadać wewnętrzny regulamin udzielania zamówień do tzw. progu sektorowego.


Prawomocne skazanie

Podczas pierwszego przetargu jedna z firm przedstawiła nieprawdziwe referencje i zamawiający skierował sprawę do prokuratury. Teraz organizowany jest drugi przetarg na to samo zadanie i zamawiający zastanawia się, co zrobi w sytuacji, kiedy ta sama firma ponownie złoży swoją ofertę. Czy zamawiający może wykluczyć ją z postępowania? 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne