Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Choć art. 86 ust. 3 pzp długo już funkcjonuje w obecnym brzmieniu, to analiza najnowszego orzecznictwa KIO prowadzi jednak do wniosku, że wciąż zdarzają się problemy z jego stosowaniem. 

Omawiany przepis obliguje zamawiającego do podania kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia, i wskazuje termin na przekazanie tej informacji: bezpośrednio przed otwarciem ofert. Na wstępie przypomnieć należy, że kwota podawana przez zamawiającego przed otwarciem ofert nie jest wartością szacunkową brutto (zob. wyrok KIO z 9 marca 2018 r., KIO 343/18).

 
Podawana kwota musi dotyczyć realizacji całego zamówienia, a w przypadku zamówienia udzielanego w częściach – powinna odnosić się odrębnie do każdej części. Zamawiający nie może dowolnie zmieniać podanej już kwoty, w szczególności nie może jej obniżyć. Tezy te potwierdza KIO w następujących orzeczeniach:
 
  • Wyrok KIO z 28 grudnia 2017 r. (KIO 2678/17)
 
„Podana przez zamawiającego kwota jest informacją dla wykonawców i jako taka nie podlega zmianie. Kwota ta ma stanowić zabezpieczenie wykonawców przed nieuprawnionym unieważnieniem postępowania przez zamawiającego z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne jest jedynie zwiększenie tej kwoty do kwoty oferty najkorzystniejszej (o czym stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). (…) Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, powinna dotyczyć całości zamówienia”.
 
  • Wyrok KIO z 6 grudnia 2017 r. (KIO 2451/17)
 
„Jest to bardzo istotna gwarancja legalności działań zamawiającego w przedmiocie unieważnienia postępowania. Po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. zamawiający jest również zobowiązany do niezwłocznego zamieszczania na stronie internetowej, w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy pzp, informacji z otwarcia ofert, gdzie również podaje się kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (…) 
 
[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne