Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Bilety lotnicze

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska

Omawiamy kwestie związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dotyczących zakupu biletów lotniczych oraz związanych z tym usług ich rezerwacji i dostarczania.

Transport lotniczy jest najnowocześniejszą, jak również najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. W związku z tym wielu zamawiających przy planowaniu wyjazdów służbowych wybiera właśnie ten środek transportu. W związku z tym, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamawiający zobowiązani są zorganizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 
W myśl art. 29 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Oznacza to, że każdy z wykonawców po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia powinien posiadać pełną wiedzę co do merytorycznych, ilościowych oraz finansowych aspektów zakresu zamówienia, dzięki czemu będzie mógł złożyć prawidłową ofertę. Wszelkie uchybienia lub niejasności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia mogą stać się przedmiotem pytań lub ewentualnych odwołań wykonawców na etapie prowadzonego postępowania.
 
Należy zwrócić uwagę, że zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę biletów lotniczych (wskazując konkretne trasy przelotów oraz ich daty) lub na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy (sukcesywnej dostawy) biletów lotniczych, która stanowi kompleksową usługę pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych.
 
Wymogi w zakresie opisu 
 
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest z jednej strony obowiązkiem, a z drugiej – uprawnieniem zamawiającego. Realizacja uprawnienia pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego co do przedmiotu i zakresu udzielanego zamówienia, natomiast realizacja obowiązku wiąże się z wypełnieniem przepisów prawa (art. 29 pzp i następne). Zamawiający, przygotowując postępowanie na świadczenie usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych, powinien uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia m.in. następujące informacje: 
 
a) określenie rodzaju przewozów – przewozy pasażerskie;
b) określenie rodzaju tras przelotów, np. krajowe lub zagraniczne (międzynarodowe), w tym przeloty europejskie (kraje UE lub kraje spoza UE) lub przeloty poza Europę (reszta świata);
c) rodzaj linii lotniczych (rodzaj przewoźnika), np. linie rejsowe (tradycyjne) lub tanie linie lotnicze (linie obsługiwane przez przewoźników niskobudżetowych);
d) klasy rezerwacyjne (przelotu), np. klasa ekonomiczna, biznes lub pierwsza klasa, która jest najwyższą i najdroższą klasą oferowaną przez rejsowe linie lotnicze; niektóre linie lotnicze oferują tzw. taryfy flexi, czyli elastyczne klasy ekonomiczne (tanie linie lotnicze zazwyczaj nie oferują klas rezerwacyjnych);
e) miejsce wylotu i miejsce docelowe (o ile jest znane zamawiającemu) –należy podać np. nazwę miasta oraz ewentualnie lotniska lub zobowiązać wykonawcę do wskazania zamawiającemu wyłącznie tych połączeń, w których lotnisko docelowe znajduje się najbliżej centrum miasta docelowego, chyba że zamawiający w danym wypadku postanowi inaczej; zamawiający może również zobowiązać wykonawcę, żeby przedstawiał połączenia, w których przylot i wylot odbywają się z tego samego lotniska, chyba że w danym wypadku postanowi on inaczej;
f) datę wylotu i datę powrotu (o ile jest znana zamawiającemu);
g) łączny czas podróży;
h) dopuszczalność przesiadek – lot może się odbywać bez przesiadek lub z przesiadkami); w przypadku lotu z przesiadkami zamawiający powinien określić maksymalną liczbę przesiadek, jak również minimalny oraz maksymalny czas na przesiadkę;
i) rodzaj bagażu, jego ilość oraz minimalną wagę – bagaż podręczny, bagaż rejestrowany zwany bagażem głównym czy odprawianym (bagaż nadawany do luku) oraz bagaż specjalny; przykładowy zapis: „Każdy podróżny w cenie biletu może zabrać bagaż podręczny (min. 5 kg) oraz rejestrowany (min. 20 kg)”;
j) liczbę zamawianych biletów (liczbę pasażerów) lub ich minimalną oraz maksymalną liczbę;
k) formę kontaktowania się z wykonawcą oraz sposób przekazywania wykonawcy zapytania o rezerwację – można np. określić formę pisemną lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy narzędzia online, które w ramach zamówienia zostanie udostępnione zamawiającemu przez wykonawcę;
l) formę, w której mają być wystawiane bilety (bilet w formie elektronicznej lub papierowej); przykładowy zapis: „wykonawca zobowiązany jest do wystawienia biletu w formie elektronicznego biletu (e-biletu)”; 
m) zamawiający powinien doprecyzować, co rozumie przez pojęcie „jeden bilet” – np. „przez określenie «jeden bilet» należy rozumieć bilet na trasie «tam i z powrotem»”; warto zastrzec możliwość zakupu biletów wyłącznie w jedną stronę;
n) procedurę rezerwacji, wystawienia i zakupu biletu lotniczego;
 
[...]
 
Agnieszka Szulakowska 
kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk  
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne