Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Bilety lotnicze

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska

Omawiamy kwestie związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dotyczących zakupu biletów lotniczych oraz związanych z tym usług ich rezerwacji i dostarczania.

Transport lotniczy jest najnowocześniejszą, jak również najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. W związku z tym wielu zamawiających przy planowaniu wyjazdów służbowych wybiera właśnie ten środek transportu. W związku z tym, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamawiający zobowiązani są zorganizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 
W myśl art. 29 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Oznacza to, że każdy z wykonawców po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia powinien posiadać pełną wiedzę co do merytorycznych, ilościowych oraz finansowych aspektów zakresu zamówienia, dzięki czemu będzie mógł złożyć prawidłową ofertę. Wszelkie uchybienia lub niejasności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia mogą stać się przedmiotem pytań lub ewentualnych odwołań wykonawców na etapie prowadzonego postępowania.
 
Należy zwrócić uwagę, że zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę biletów lotniczych (wskazując konkretne trasy przelotów oraz ich daty) lub na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy (sukcesywnej dostawy) biletów lotniczych, która stanowi kompleksową usługę pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych.
 
Wymogi w zakresie opisu 
 
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest z jednej strony obowiązkiem, a z drugiej – uprawnieniem zamawiającego. Realizacja uprawnienia pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego co do przedmiotu i zakresu udzielanego zamówienia, natomiast realizacja obowiązku wiąże się z wypełnieniem przepisów prawa (art. 29 pzp i następne). Zamawiający, przygotowując postępowanie na świadczenie usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych, powinien uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia m.in. następujące informacje: 
 
a) określenie rodzaju przewozów – przewozy pasażerskie;
b) określenie rodzaju tras przelotów, np. krajowe lub zagraniczne (międzynarodowe), w tym przeloty europejskie (kraje UE lub kraje spoza UE) lub przeloty poza Europę (reszta świata);
c) rodzaj linii lotniczych (rodzaj przewoźnika), np. linie rejsowe (tradycyjne) lub tanie linie lotnicze (linie obsługiwane przez przewoźników niskobudżetowych);
d) klasy rezerwacyjne (przelotu), np. klasa ekonomiczna, biznes lub pierwsza klasa, która jest najwyższą i najdroższą klasą oferowaną przez rejsowe linie lotnicze; niektóre linie lotnicze oferują tzw. taryfy flexi, czyli elastyczne klasy ekonomiczne (tanie linie lotnicze zazwyczaj nie oferują klas rezerwacyjnych);
e) miejsce wylotu i miejsce docelowe (o ile jest znane zamawiającemu) –należy podać np. nazwę miasta oraz ewentualnie lotniska lub zobowiązać wykonawcę do wskazania zamawiającemu wyłącznie tych połączeń, w których lotnisko docelowe znajduje się najbliżej centrum miasta docelowego, chyba że zamawiający w danym wypadku postanowi inaczej; zamawiający może również zobowiązać wykonawcę, żeby przedstawiał połączenia, w których przylot i wylot odbywają się z tego samego lotniska, chyba że w danym wypadku postanowi on inaczej;
f) datę wylotu i datę powrotu (o ile jest znana zamawiającemu);
g) łączny czas podróży;
h) dopuszczalność przesiadek – lot może się odbywać bez przesiadek lub z przesiadkami); w przypadku lotu z przesiadkami zamawiający powinien określić maksymalną liczbę przesiadek, jak również minimalny oraz maksymalny czas na przesiadkę;
i) rodzaj bagażu, jego ilość oraz minimalną wagę – bagaż podręczny, bagaż rejestrowany zwany bagażem głównym czy odprawianym (bagaż nadawany do luku) oraz bagaż specjalny; przykładowy zapis: „Każdy podróżny w cenie biletu może zabrać bagaż podręczny (min. 5 kg) oraz rejestrowany (min. 20 kg)”;
j) liczbę zamawianych biletów (liczbę pasażerów) lub ich minimalną oraz maksymalną liczbę;
k) formę kontaktowania się z wykonawcą oraz sposób przekazywania wykonawcy zapytania o rezerwację – można np. określić formę pisemną lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy narzędzia online, które w ramach zamówienia zostanie udostępnione zamawiającemu przez wykonawcę;
l) formę, w której mają być wystawiane bilety (bilet w formie elektronicznej lub papierowej); przykładowy zapis: „wykonawca zobowiązany jest do wystawienia biletu w formie elektronicznego biletu (e-biletu)”; 
m) zamawiający powinien doprecyzować, co rozumie przez pojęcie „jeden bilet” – np. „przez określenie «jeden bilet» należy rozumieć bilet na trasie «tam i z powrotem»”; warto zastrzec możliwość zakupu biletów wyłącznie w jedną stronę;
n) procedurę rezerwacji, wystawienia i zakupu biletu lotniczego;
 
[...]
 
Agnieszka Szulakowska 
kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk  
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne