Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

W jaki sposób decyzja dotycząca kwestii podziału zamówienia na części wpływa na sytuację zamawiającego i wykonawcy

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Iwona Ziarniak

Wykonawca nie może zapominać, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i to on decyduje o kształcie i zakresie przedmiotu zamówienia. 

Wynikające z art. 36aa ust. 1 pzp uprawnienie zamawiającego w zakresie podziału lub nie zamówienia na części nie może być jednak interpretowane w oderwaniu od regulacji art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp oraz od przepisów prawa wspólnotowego. Uprawnienie to powinno stawać się obowiązkiem w sytuacji, w której odstąpienie od podziału zamówienia na części naruszałoby konkurencyjność w postępowaniu. 

 
O powodach odstąpienia od podziału zamówienia wykonawca dowiaduje się z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Najczęściej zamawiający powołują się na względy ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. Niekiedy łączenie specyficznego elementu przedmiotu zamówienia (który może być dostarczony przez ograniczone grono wykonawców) z powszechnie dostępnymi innymi elementami sprawia, że grupa wykonawców zawęża się tylko do tych, którzy są w stanie zrealizować ten specyficzny element. Często zamawiający, aby nie borykać się z kilkoma wykonawcami w trakcie realizacji zamówienia, łączą elementy zamówienia, które mogłyby stanowić odrębne przedmioty zamówienia. Taka decyzja wpływa jednak na ograniczenie możliwości ubiegania się o to zamówienie przez małych i średnich wykonawców, a z pewnością zadowala dużych wykonawców, którzy – mając zasoby ekonomiczne, techniczne i osobowe – mogą to duże zamówienie zrealizować. Wykonawca, który chce zakwestionować decyzję zamawiającego o odstąpieniu od podziału zamówienia na części, musi sprostać ciążącemu na nim w tej sytuacji obowiązkowi wykazania, że podział zamówienia na części jest możliwy oraz że brak podziału wpływa na zachowanie zasad udzielania zamówień publicznych – przez wskazanie, w jaki sposób się to odbywa.      

Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca
Aktualizacja: 27-07-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne