Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W jaki sposób decyzja dotycząca kwestii podziału zamówienia na części wpływa na sytuację zamawiającego i wykonawcy

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Iwona Ziarniak

Wykonawca nie może zapominać, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i to on decyduje o kształcie i zakresie przedmiotu zamówienia. 

Wynikające z art. 36aa ust. 1 pzp uprawnienie zamawiającego w zakresie podziału lub nie zamówienia na części nie może być jednak interpretowane w oderwaniu od regulacji art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp oraz od przepisów prawa wspólnotowego. Uprawnienie to powinno stawać się obowiązkiem w sytuacji, w której odstąpienie od podziału zamówienia na części naruszałoby konkurencyjność w postępowaniu. 

 
O powodach odstąpienia od podziału zamówienia wykonawca dowiaduje się z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Najczęściej zamawiający powołują się na względy ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. Niekiedy łączenie specyficznego elementu przedmiotu zamówienia (który może być dostarczony przez ograniczone grono wykonawców) z powszechnie dostępnymi innymi elementami sprawia, że grupa wykonawców zawęża się tylko do tych, którzy są w stanie zrealizować ten specyficzny element. Często zamawiający, aby nie borykać się z kilkoma wykonawcami w trakcie realizacji zamówienia, łączą elementy zamówienia, które mogłyby stanowić odrębne przedmioty zamówienia. Taka decyzja wpływa jednak na ograniczenie możliwości ubiegania się o to zamówienie przez małych i średnich wykonawców, a z pewnością zadowala dużych wykonawców, którzy – mając zasoby ekonomiczne, techniczne i osobowe – mogą to duże zamówienie zrealizować. Wykonawca, który chce zakwestionować decyzję zamawiającego o odstąpieniu od podziału zamówienia na części, musi sprostać ciążącemu na nim w tej sytuacji obowiązkowi wykazania, że podział zamówienia na części jest możliwy oraz że brak podziału wpływa na zachowanie zasad udzielania zamówień publicznych – przez wskazanie, w jaki sposób się to odbywa.      

Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca
Aktualizacja: 27-07-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne