Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

W jaki sposób decyzja dotycząca kwestii podziału zamówienia na części wpływa na sytuację zamawiającego i wykonawcy

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Grzegorz Mazurek

Zamawiający są zobowiązani do tego, by w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazać powody niedokonania podziału zamówienia na części. 

Wymóg ten jest związany z realizacją motywu 78 preambuły dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym: „Zamówienia publiczne powinny być dostosowane do potrzeb MŚP. (…) W tym celu oraz aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części”. 

 
Trzeba przy tym jednak zwrócić uwagę na dalszą treść tego motywu dyrektywy, gdzie wskazano, że: „Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu”. Jest to równoznaczne z tym, że to zamawiający samodzielnie ustala zarówno wielkość, jak i przedmiot poszczególnych części zamówienia, a jego decyzje nie podlegają weryfikacji sądowej lub administracyjnej. 
 
Dyrektywa podaje także przykładowe powody uzasadniające decyzję o braku podziału zamówienia, wskazując, że „instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia”.  
 
Nie można również zapominać o podstawowej przyczynie niepodzielenia zamówienia, jaką jest brak możliwości dokonania takiego podziału z uwagi na techniczne aspekty, jak np. jednorodny i jednolity przedmiot  zamówienia. 
Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter
Aktualizacja: 27-07-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne