Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Magdalena Wedelstedt
Tagi:    sąd konkursowy

Wystawy stałe tworzone na potrzeby realizacji podstawowych zadań statutowych instytucji kultury, dzięki rozwojowi technologii, stają się coraz bardziej atrakcyjne, ciekawe i zaskakujące, aby jak najdłużej pozostawić w świadomości zwiedzających element refleksji i zadumy.

Dzisiaj nowo tworzone wystawy stałe nie przypominają już tradycyjnej formy zwiedzania opartej na ścieżce wytyczonej wzdłuż standardowych przeszklonych gablot, wypełnionych archiwaliami i muzealiami, z tabliczkami zawierającymi opisy. Nowoczesne wystawy, w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla zwiedzających, coraz częściej budowane są z wykorzystaniem nowych technologii, multimediów, efektów specjalnych, świetlnych i dźwiękowych. Powstają wyspecjalizowane firmy i zespoły autorskie – skupiające scenarzystów, reżyserów, architektów, scenografów, grafików, oświetleniowców, akustyków, elektroników i informatyków – które we współpracy z kadrami naukowymi potrafią stworzyć prawdziwe spektakle z epoki, w których zwiedzający staje się uczestnikiem wydarzeń przedstawianych w ciekawy i przystępny sposób.

 
Zaprojektowanie wystawy stałej
 
Projektowanie wystawy stałej jest najczęściej działaniem dwuetapowym ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz potrzebę osiągnięcia najlepszego efektu, któremu ma służyć. W praktyce podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych nie zawsze są w tym przypadku wyborem oczywistym – często wykonawcom udzielane są w tym zakresie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone przeprowadzonym konkursem.
 
I etap
 
Na pierwszym etapie zostaje wykonany wstępny scenariusz i koncepcja wystawy. Najczęściej uzyskuje się je w drodze ogłoszonego konkursu, który stanowi publiczne przyrzeczenie organizatora konkursu przyznania nagród w formie pieniężnej lub rzeczowej za wykonaną pracę oraz za przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do wybranej przez sąd konkursowy pracy, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 
Przeprowadzając procedurę konkursową, należy pamiętać, że organizatorem konkursu w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych w myśl art. 112 ust. 1 pzp może być wyłącznie zamawiający zgodnie z przepisami art. 3 pzp. Dopuszcza się możliwość powierzenia niektórych czynności organizatora w toku konkursu innym osobom przez zastosowanie art. 15 ust. 2 pzp, jednak nie przewiduje się sytuacji, w której prywatny podmiot organizuje i przeprowadza procedurę konkursową prowadzącą w konsekwencji do udzielania zamówienia przez zamawiającego w rozumieniu art. 3 pzp. 
 
W zależności od oczekiwań zawartych w regulaminie celem procedury konkursowej jest uzyskanie pomysłu na:
 
1) wstępny scenariusz wystawy stałej, który może zawierać:
a) ogólny zarys charakteru ekspozycji w zakresie przygotowania konspektu prezentowanych treści merytorycznych, treści filmowych, określenia roli multimediów,
b) wstępną prezentację rozmieszczenia plansz merytorycznych,
c) opracowanie ścieżki wiodącej w zakresie ruchu zwiedzających i sterowania nim,
d) opracowanie opisu ścieżek dźwiękowych do wykorzystania w ekspozycji,
e) określenie roli personelu muzeum;
 
2) koncepcję/założenia układu funkcjonalno-użytkowego wystawy stałej, zawierających:
a) opis kontentu multimedialnego,
b) ogólny opis stanowisk multimedialnych razem z proponowanymi urządzeniami AV,
c) listę i opis plansz merytorycznych,
d) proponowany zakres archiwaliów i muzealiów do wystawy,
e) założenia aranżacji pomieszczeń,
f) ogólny opis wymagań w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej: oświetlenie, instalacje do multimediów,
g) ogólny opis systemu audioprzewodników,
h) identyfikację wizualną muzeum związaną z wystawą stałą.
 
Podstawową zasadą obowiązującą zamawiającego w postępowaniu konkursowym jest zasada bezstronności, dlatego standardem jest kodowanie prac konkursowych. Sąd konkursowy w zakresie spraw, do których został powołany, jest niezależny, a jego członkami mogą być wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Sąd konkursowy musi się składać z co najmniej trzech osób. Po dokonaniu oceny złożonych prac przez sąd konkursowy następuje ich rozkodowanie, a zwycięzca (zwycięzcy) może otrzymać zaproszenie do negocjacji w zakresie udzielenia zamówienia publicznego.
 
[...]
 
Magdalena Wedelstedt 
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie – niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne