Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

E-faktury w zamówieniach

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Iwona Ziarniak, Magdalena Michałowska

Rzecz o elektronizacji

Iwona Ziarniak
e-WYKONAWCA

 

Zgodnie z definicją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych termin „faktura elektroniczna” oznacza fakturę, która została wystawiona, przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, umożliwiającym jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Nadal trwają prace legislacyjne, które do naszego porządku prawnego implementują regulacje ww. dyrektywy. Jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających do odbioru i przetwarzania faktur, wystawionych przez wykonawców realizujących przedmiot zamówienia publicznego lub wykonujących umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, mających postać dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze (szczegółowe informacje na temat harmonogramu planowanych zmian w zakładce e-zamawiający na stronie obok). Tak jak w obszarze przygotowywania do udzielania elektronicznych zamówień publicznych, tak i tutaj trwają prace związane z budową i wdrożeniem systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Ważne jest zatem zapoznanie się z zasadami działania elektronicznego fakturowania i z mechanizmem ich stopniowego wdrażania. 

 


 
Przez fakturę zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przy czym fakturą elektroniczną – w myśl art. 2 pkt 32 tej ustawy – jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktury elektroniczne są, co do zasady, traktowane na równi z fakturami papierowymi. Istotne regulacje odnoszące się do faktur elektronicznych zawarte są m.in. w przepisach art. 106g ust. 3, art. 106h ust. 3, art. 106m i art. 106n wspomnianej ustawy.
 

 
E-faktura ustrukturyzowana spełnia określony standard (jest zgodna z normą europejską i jednym z formatów zalecanych przez Komisję Europejską), który pozwala na jej automatyczne (bez pracy człowieka) przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Standardu tego nie spełnia e-faktura w formacie graficznego pliku PDF.
 
W myśl art. 6 dyrektywy 2014/55/UE podstawowymi elementami faktury elektronicznej są m.in.: 
 
a) identyfikatory procesu i faktury; 
b) okres, którego faktura dotyczy; 
c) informacje dotyczące sprzedawcy; 
d) informacje dotyczące nabywcy; 
e) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
f) informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego sprzedawcy; 
g) odniesienie do umowy; 
h) szczegółowe informacje dotyczące dostawy; 
i) instrukcje dotyczące płatności; 
j) informacje dotyczące kwot uznań lub potrąceń; 
k) informacje dotyczące poszczególnych pozycji faktury; 
l) łączne kwoty faktury; 
m) podział na stawki VAT.
 

Magdalena Michałowska
e-Zamawiający 
 
Zamówienia publiczne wchodzą w dobę elektronizacji już nie tylko na etapie procedury wyłonienia wykonawcy, ale również na etapie rozliczenia umowy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przewiduje powszechne przejście na fakturowanie elektroniczne (co do zasady Polska powinna do 27 listopada 2018 r. wdrożyć wytyczne dyrektywy). 
 
W motywie 7 dyrektywy czytamy, że „korzyści płynące z fakturowania elektronicznego są maksymalizowane, gdy generowanie, wysyłanie, przesyłanie, odbiór i przetwarzanie faktury mogą zostać całkowicie zautomatyzowane. Z tego względu wyłącznie faktury odczytywane maszynowo, które mogą być przetwarzane automatycznie i cyfrowo przez odbiorcę, powinny być uznawane za zgodne z normą europejską dotyczącą fakturowania elektronicznego”. Z motywu 21 wynika zaś, że norma europejska dotycząca fakturowania elektronicznego powinna umożliwiać ustanawianie przyjaznych użytkownikowi systemów fakturowania elektronicznego.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne