Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

E-faktury w zamówieniach

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Iwona Ziarniak, Magdalena Michałowska

Rzecz o elektronizacji

Iwona Ziarniak
e-WYKONAWCA

 

Zgodnie z definicją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych termin „faktura elektroniczna” oznacza fakturę, która została wystawiona, przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, umożliwiającym jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Nadal trwają prace legislacyjne, które do naszego porządku prawnego implementują regulacje ww. dyrektywy. Jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających do odbioru i przetwarzania faktur, wystawionych przez wykonawców realizujących przedmiot zamówienia publicznego lub wykonujących umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, mających postać dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze (szczegółowe informacje na temat harmonogramu planowanych zmian w zakładce e-zamawiający na stronie obok). Tak jak w obszarze przygotowywania do udzielania elektronicznych zamówień publicznych, tak i tutaj trwają prace związane z budową i wdrożeniem systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Ważne jest zatem zapoznanie się z zasadami działania elektronicznego fakturowania i z mechanizmem ich stopniowego wdrażania. 

 


 
Przez fakturę zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przy czym fakturą elektroniczną – w myśl art. 2 pkt 32 tej ustawy – jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktury elektroniczne są, co do zasady, traktowane na równi z fakturami papierowymi. Istotne regulacje odnoszące się do faktur elektronicznych zawarte są m.in. w przepisach art. 106g ust. 3, art. 106h ust. 3, art. 106m i art. 106n wspomnianej ustawy.
 

 
E-faktura ustrukturyzowana spełnia określony standard (jest zgodna z normą europejską i jednym z formatów zalecanych przez Komisję Europejską), który pozwala na jej automatyczne (bez pracy człowieka) przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Standardu tego nie spełnia e-faktura w formacie graficznego pliku PDF.
 
W myśl art. 6 dyrektywy 2014/55/UE podstawowymi elementami faktury elektronicznej są m.in.: 
 
a) identyfikatory procesu i faktury; 
b) okres, którego faktura dotyczy; 
c) informacje dotyczące sprzedawcy; 
d) informacje dotyczące nabywcy; 
e) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
f) informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego sprzedawcy; 
g) odniesienie do umowy; 
h) szczegółowe informacje dotyczące dostawy; 
i) instrukcje dotyczące płatności; 
j) informacje dotyczące kwot uznań lub potrąceń; 
k) informacje dotyczące poszczególnych pozycji faktury; 
l) łączne kwoty faktury; 
m) podział na stawki VAT.
 

Magdalena Michałowska
e-Zamawiający 
 
Zamówienia publiczne wchodzą w dobę elektronizacji już nie tylko na etapie procedury wyłonienia wykonawcy, ale również na etapie rozliczenia umowy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przewiduje powszechne przejście na fakturowanie elektroniczne (co do zasady Polska powinna do 27 listopada 2018 r. wdrożyć wytyczne dyrektywy). 
 
W motywie 7 dyrektywy czytamy, że „korzyści płynące z fakturowania elektronicznego są maksymalizowane, gdy generowanie, wysyłanie, przesyłanie, odbiór i przetwarzanie faktury mogą zostać całkowicie zautomatyzowane. Z tego względu wyłącznie faktury odczytywane maszynowo, które mogą być przetwarzane automatycznie i cyfrowo przez odbiorcę, powinny być uznawane za zgodne z normą europejską dotyczącą fakturowania elektronicznego”. Z motywu 21 wynika zaś, że norma europejska dotycząca fakturowania elektronicznego powinna umożliwiać ustanawianie przyjaznych użytkownikowi systemów fakturowania elektronicznego.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne