Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Inżynier według FIDIC

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Zbigniew Popek
Autor: Rys. B. Brosz

Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie inżynier kontraktu to dla zamawiającego gwarancja rzetelnie przygotowanych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii oraz poprawnie przeprowadzonej procedury.

 

W marcowym wydaniu miesięcznika „Przetargi Publiczne” przedstawiłem procedurę przygotowania postępowania, którego przedmiotem było wykonawstwo dokumentacji projektowej na roboty budowlane w zakresie remontu dróg. Szczęśliwym zakończeniem tej procedury było podpisanie umowy z wykonawcą projektu, a następnie zrealizowanie dokumentacji i jej odbiór przez zamawiającego. Jak trudne i skomplikowane jest to zadanie, wie każdy, kto chociaż raz zlecał wykonanie dokumentacji i potem ją odbierał. W opisanym przykładzie dokumentacja została wykonana z należytą starannością, a więc odebrana i zapłacona. Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego jest pozyskanie pozwolenia na budowę. Stosując przepisy ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb), po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków otrzymujemy od właściwego organu samorządu terytorialnego zezwolenie na wykonanie robót budowlanych. Gdy pozwolenie nie jest wymagane, np. dla remontu lub przebudowy drogi w granicach własności nieruchomości gruntowych – tzw. pasa drogowego, określonego w przepisach o drogach publicznych, organ samorządu terytorialnego, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, wyraża zgodę na ich zrealizowanie. Dokument ten podobnie jak pozwolenie na budowę po uprawomocnieniu się (14 dni od dnia wydania) jest podstawą do rozpoczęcia robót w terenie.

Szacowanie wartości usługi

Aby można było przekazać plac budowy i rozpocząć realizację robót budowlanych, należy wcześniej – zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – dokonać wyboru wykonawcy robót oraz zgodnie z przepisami Pb ustanowić inspektora nadzoru. W zadaniach realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej zalecane jest stosowanie procedur FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils – http://www.fidic.com). Są to zasady realizacji zadań, zwłaszcza robót budowlanych, określone przez międzynarodową organizację inżynierów. W ramach tych zasad nadzór nad wykonaniem robót prowadzi inżynier kontraktu. Aby wybrać inżyniera kontraktu, należy przeprowadzić procedurę postępowania zgodnie z Pzp. Pierwszą czynnością jest oszacowanie zamówienia publicznego na taką usługę. Można to zrobić, stosując środowiskowe zasady wyceny prac projektowych wydane przez Izbę Projektowania Budowlanego. W części pierwszej (postanowieniach ogólnych) tego opracowania znajduje się tabela, dzięki której można oszacować wielkość zamówienia na usługę inżyniera kontraktu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne