Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jakie możliwości w praktyce daje zamawiającemu prawo opcji?

Data publikacji: 02-07-2018 Autor: Jerzy Wysocki

Prawo opcji stosowane jest głównie do dostaw i usług, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować opcję także w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Co prawda art. 34 ust. 5 pzp w swej treści odnosi się tylko do dostaw i usług, jednak przepis ten określa jedynie sposób ustalania wartości zamówienia, a nie stanowi o możliwości używania opcji – w tym zakresie ustawodawca krajowy nie stawia żadnych ograniczeń. 

Co więcej, ustawodawca europejski w postanowieniach dotyczących obowiązku ujmowania opisu opcji w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt 7 części C załącznika V do dyrektywy 2014/24/UE) odnosi się do wszystkich rodzajów zamówień (zarówno tych dotyczących dostaw i usług, jak i tych związanych z robotami budowlanymi). Również treść art. 72 dyrektywy 2014/24/UE, wskazując opcję jako jedną z możliwości zmiany umowy w toku jej realizacji, nie ogranicza jej zastosowania wyłącznie do konkretnych rodzajów przedmiotu zamówienia. 

 

Najczęstszym błędem popełnianym przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przewiduje się prawo opcji, jest niejednoznaczny i nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji. Robota budowlana jest opisywana za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (STWiOR). Jeśli dokumenty te są przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem, to mogą stanowić precyzyjny opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający, chcąc zrealizować budowę 100 punktów oświetleniowych i posiadając dokumentację na 120 punktów oświetleniowych, może określić, że zamówieniem podstawowym (minimalnym) będzie wspomniane 100 punktów, i przewidzieć jako opcję kolejne 20 punktów oświetleniowych.  

Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne