Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo do milczenia

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   omyłka rachunkowa   siwz   fidic

„Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawca ma prawo złożyć jedynie protest i to wyłącznie w przypadku, gdy zamawiający wykonując swe czynności naruszy przepisy Pzp. Protest winien być składany na ręce zamawiającego i musi być złożony w terminach określonych w art. 180 ust. 2-4 Pzp”.

Jedna z ostatnich nowelizacji Pzp odebrała wykonawcom prawo do wnoszenia odwołań dotyczących zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progów unijnych, znamiennych dla dostaw i usług. W jednostce administracji państwowej próg ten wynosi obecnie 133 tys. euro (wcześniej 137 tys. euro), zaś w jednostkach samorządowych 206 tys. euro (wcześniej 211 tys. euro) – także dla robót budowlanych. Gdy od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie, wykonawcy tracą możliwość kontroli decyzji zamawiającego, co w praktyce już nieraz doprowadziło do podejmowania przez zamawiających czynności sprzecznych z Pzp, ale niemożliwych do zaskarżenia przez wykonawcę w drodze odwołania do prezesa UZP. Zmiana wysokości progów wynikająca z nowego rozporządzenia także nie wpłynęła na sposób postrzegania przez zamawiających ich obowiązków związanych z czynnościami, jakie winni wykonać po otrzymaniu protestu. Nadal w tzw. podprogowych zamówieniach zamawiający nie tylko nie uwzględniają protestów wykonawców, ale także wprowadzają ich w błąd mylnymi pouczeniami.

Metodą „kopiuj – wklej”

Beata H., główna specjalistka od zamówień, mająca przyjemność już czwarty rok pracować w administracji rządowej, od lat korzysta z tego samego wzorca specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po każdej kolejnej nowelizacji Pzp metodą „kopiuj – wklej” wpisuje do posiadanego wzorca najważniejsze – jej zdaniem – zmiany. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne