Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Tożsamość umowy, oferty i przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Podobnie jak treść oferty musi odpowiadać treści siwz (w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp), tak zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem tego wykonawcy zawartym w ofercie.

Zasada ta została wyrażona w treści art. 140 ust. 1 pzp. Zatem umowa o zamówienie publiczne ma na celu wykonanie prac wynikających z siwz. Ta prosta reguła sprawia jednak problemy tym zamawiającym, dla których zakres zamówienia wynikający z siwz jest równorzędny z powiązanymi z podstawowym zakresem robót robotami zamiennymi, dodatkowymi czy uzupełniającymi. Zdarza się, że polecając wykonawcy (nawet ustnie na placu budowy) wykonanie danego zakresu prac, zamawiający zwiększają zakres zamówienia wynikający z zawartej umowy. A konsekwencją takiego działania jest roszczenie wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie. Finał takiego konfliktu następuje najczęściej w sądzie, jak to miało miejsce w przypadku sprawy rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

 

  • Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 11 października 2013 r. (I C 1806/12)


„Zgodnie z art. 140 ust. 1 pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zakres usługi zleconej powodowi określony był ponadto w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej warunków zamówienia. Konieczne jest jednakże jednoznaczne zakwalifikowanie, jaki charakter miały rzeczywiście roboty wskazywane przez powoda, tzn. czy były to roboty dodatkowe, czy też może roboty zamienne, zastępcze albo uzupełniające, a także czy w ogóle mogły one przekraczać i przekraczały zakres ustalony w umowie”.


Ciekawy zapis siwz oceniała Krajowa Izba Odwoławcza w ramach wyroku z 20 marca 2017 r. Zamawiający przewidział, że na etapie badania i oceny oferty będzie dokonywał oceny spełnienia równoważności zaoferowanych produktów, nie tylko w opisie przedmiotu zamówienia. Analogiczne zapisy dodatkowego badania zaoferowanych produktów pod kątem równoważności zamieścił on również we wzorze umowy, stanowiącym część siwz. Zapisy te zostały negatywnie ocenione przez KIO:

 

  • Wyrok KIO z 20 marca 2017 r. (KIO 413/17)


„Nie jest dopuszczalne ponowne prowadzenie badania i ocena nowych produktów na etapie realizacji zamówienia. Nie jest także dopuszczalne, aby Wykonawca dokonywał zmiany tego, co zostało zaoferowane w ofercie na etapie realizacji zamówienia.

 

[...]

Aktualizacja: 05-06-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne