Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak policja zmienia image

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Józef Kunicki
Autor: Andrzej Mitura
Autor: Andrzej Mitura

Rozpoczęły się już postępowania, które mają wyłonić wykonawców mundurów według nowych wzorów, zaprojektowanych przy współpracy policyjnych specjalistów od umundurowania oraz studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Mundur to charakterystyczny, jednolity dla danej formacji ubiór. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII wieku i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die montur. Pierwsze elementy umundurowania można było zauważyć już w czasach starożytnych. Podstawową cechę munduru – jego jednolitość – można łatwo zaobserwować na wizerunkach wojsk. Nowożytny mundur wywodzi się natomiast z XV-wiecznych ubiorów noszonych w gwardiach królewskich i książęcych zachodniej Europy. Początkowo mundury przypominały stroje cywilne, choć wyróżniały się określonymi kolorami i jednolitym krojem. Policyjny mundur swój rodowód wywodzi z okresu II Rzeczypospolitej. Pierwsze formacje policyjne tworzone były w roku 1919 i funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej. Wprowadzane obecnie nowe wzory umundurowania policyjnego w wielu aspektach nawiązują do tradycji munduru właśnie z tamtego okresu.

Znak rozpoznawczy

Oprócz najbardziej powszechnego i rozpoznawalnego umundurowania wojskowego i policyjnego, jednolitym i charakterystycznym dla danej formacji uniformem mogą pochwalić się takie służby, jak: kontrwywiad wojskowy, wywiad wojskowy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Marszałkowska, straże gminne (miejskie), funkcjonariusze celni, pracownicy kontroli skarbowej, strażnicy Państwowej Straży Rybackiej, Służba Parków Narodowych, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej, urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne