Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Błędy przy udzielaniu zamówień

Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    dostawa
Autor: Rys. B. Brosz

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień publicznych, jak również wskazuje sposoby ich unikania.

W lutym 2018 r. Komisja Europejska opublikowała drugie, uaktualnione wydanie dokumentu Wskazówki, w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów w zamówieniach publicznych związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych (dalej: Wskazówki). Najciekawsze spośród poruszonych w tym opracowaniu kwestii zostaną omówione w niniejszym artykule1.

 

Wskazówki podzielone zostały na pięć części, a każda z nich dotyczy kolejnego (chronologicznie) etapu procesu udzielenia zamówienia publicznego:

 

  • przygotowanie i planowanie;
  • publikacja i przejrzystość postępowania przetargowego;
  • składanie ofert i ocena podmiotowa oferentów;
  • ocena ofert i udzielenie zamówienia;
  • realizacja umowy.

 

Tytułem wstępu należy jeszcze nadmienić, że Wskazówki nie mają mocy prawnej, nie stanowią więc obowiązującej interpretacji unijnego prawa dotyczącego zamówień publicznych.

 

Przygotowanie i planowanie


Autorzy Wskazówek podkreślili, że na etapie przygotowania i planowania instytucja zamawiająca:

 

  • analizuje swoje potrzeby zakupowe;
  • angażuje zainteresowane podmioty (interesariuszy);
  • analizuje rynek;
  • definiuje przedmiot zamówienia;
  • wybiera procedurę przetargową.

 

Na tym etapie instytucja zamawiająca powinna odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: „co kupić?” oraz „czy jest to naprawdę potrzebne?”. Jak wykazuje audyt, w dalszym ciągu zdarzają się, niestety, nieprzemyślane zakupy.


Przykłady nieuzasadnionych zakupów


1. Przedmiotem zamówienia była dostawa 250 komputerów, mimo że wcześniej używany sprzęt komputerowy nie został w pełni zamortyzowany. Zakup uzasadniono tym, że nowe, mocniejsze komputery są potrzebne do tego, by móc korzystać z nowego oprogramowania. Audyt wykazał jednak, iż rzeczone oprogramowanie mogłoby bezproblemowo funkcjonować na starych komputerach.
2. Zakupiono nowy walec drogowy. Audyt wykazał, że zakup ten był zbędny, gdyż inne oddziały lokalnego zarządu utrzymania dróg posiadają tego typu walce, które nie są w pełni wykorzystywane. Tak więc zamiast kupować nowy pojazd, można było efektywniej wykorzystywać te już posiadane.


W omawianej części Wskazówek znajduje się lista 14 pytań, które mają ułatwić instytucji zamawiającej oszacowanie jej potrzeb. Jedno z nich jest szczególnie interesujące: „czy zamiast dokonywać zakupu, nie jest lepiej pomyśleć o dzierżawie lub wynajmie?”.


W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęcono konieczności zaangażowania, od samego początku, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie powinno to wpływać na uczciwość procesu przetargowego, w szczególności zaś nie powinno generować konfliktu interesów.

 

Przykłady konfliktu interesów


1. Współmałżonek pracownika instytucji zamawiającej (odpowiedzialnego za nadzór nad procedurą przetargową) wykonuje pracę u jednego z oferentów.
2. Członek komisji przetargowej posiada akcje jednego z oferentów.
3. Kierownik instytucji zamawiającej spędza wakacje razem z dyrektorem jednego z oferentów.
4. Osoba zaangażowana w procedurę przetargową i prezes jednego z oferentów pełnią funkcje w tej samej partii politycznej.

 

W odniesieniu do analizy rynku autorzy Wskazówek zachęcają do zapoznania się z metodologią, wliczając w to formularz sprawozdania z analizy rynku stworzonej przez OECD2.


[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne