Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Budowa i nie tylko

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Wojciech Bartoń
Autor: fot. Ingram Publishing

Prawo zamówień publicznych rozróżnia trzy rodzaje robót budowlanych: wykonanie, zaprojektowanie i wykonanie oraz realizację obiektu budowlanego. W kwestiach definicji tych pojęć odsyła jednak do prawa budowlanego.

Przez robotybudowlane należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pb za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Podobnie do Pzp zamówienie publiczne na roboty budowlane definiuje w art. 1 ust. 2 pkt b dyrektywa 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., stanowiąc, iż takie zamówienia oznaczają zamówienia publiczne, których przedmiotem jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I, czy też realizacja za pomocą dowolnych środków obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą.

Rodzaje robót budowlanych według Pzp

1. Wykonanie robót budowlanych

Pod tym pojęciem kryje się wiele rodzajów robót budowlanych. Nie ma tutaj znaczenia, czy wykonanie będzie wzniesieniem zupełnie nowego obiektu budowlanego, modernizacją, czy też zamówieniem będą drobne roboty budowlane.

 

2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Umowa na projekt i wykonanie będzie umową mieszaną, zawierająca – oprócz typowych przepisów dotyczących robót budowlanych – także przepisy umowy o dzieło oraz te dotyczące projektowania robót budowlanych. Takie rozwiązanie jednak niesie pewne ryzyko względem wykonawcy. Może się bowiem okazać, że wykonawca celowo zawyży koszty inwestycji, którą później sam wykona. Ponadto – jak zauważa R. Szostak – istnieje możliwość, iż uruchomienie zamówionych robót może nastąpić wcześniej niż po odbiorze przez zamawiającego projektu budowlanego1. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie dwuetapowego zamówienia. Należy zauważyć także zalety takiego rozwiązania. Wykonawca projektu, będący zarazem wykonawcą roboty budowlanej, straci mniej czasu na wykonanie robót budowlanych z powodu braku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie obiektu budowlanego. Ponadto wykonawca, wdrażając własny projekt, daje większą rękojmię prawidłowego wykonania zadania niż inny wykonawca.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne