Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Budowa i nie tylko

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Wojciech Bartoń
Autor: fot. Ingram Publishing

Prawo zamówień publicznych rozróżnia trzy rodzaje robót budowlanych: wykonanie, zaprojektowanie i wykonanie oraz realizację obiektu budowlanego. W kwestiach definicji tych pojęć odsyła jednak do prawa budowlanego.

Przez robotybudowlane należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej: Pb), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pb za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Podobnie do Pzp zamówienie publiczne na roboty budowlane definiuje w art. 1 ust. 2 pkt b dyrektywa 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., stanowiąc, iż takie zamówienia oznaczają zamówienia publiczne, których przedmiotem jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I, czy też realizacja za pomocą dowolnych środków obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą.

Rodzaje robót budowlanych według Pzp

1. Wykonanie robót budowlanych

Pod tym pojęciem kryje się wiele rodzajów robót budowlanych. Nie ma tutaj znaczenia, czy wykonanie będzie wzniesieniem zupełnie nowego obiektu budowlanego, modernizacją, czy też zamówieniem będą drobne roboty budowlane.

 

2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Umowa na projekt i wykonanie będzie umową mieszaną, zawierająca – oprócz typowych przepisów dotyczących robót budowlanych – także przepisy umowy o dzieło oraz te dotyczące projektowania robót budowlanych. Takie rozwiązanie jednak niesie pewne ryzyko względem wykonawcy. Może się bowiem okazać, że wykonawca celowo zawyży koszty inwestycji, którą później sam wykona. Ponadto – jak zauważa R. Szostak – istnieje możliwość, iż uruchomienie zamówionych robót może nastąpić wcześniej niż po odbiorze przez zamawiającego projektu budowlanego1. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie dwuetapowego zamówienia. Należy zauważyć także zalety takiego rozwiązania. Wykonawca projektu, będący zarazem wykonawcą roboty budowlanej, straci mniej czasu na wykonanie robót budowlanych z powodu braku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie obiektu budowlanego. Ponadto wykonawca, wdrażając własny projekt, daje większą rękojmię prawidłowego wykonania zadania niż inny wykonawca.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne