Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jubileusz OSKZP

Data publikacji: 07-05-2018
Tagi:    zamówienia sektorowe   siwz
Autor: Fot. Agata Dąbrowska

W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – najstarszej pozarządowej organizacji działającej w obszarze zamówień publicznych.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Małgorzata Stręciwilk – Prezes UZP, Małgorzata Rakowska – Prezes KIO, Magdalena Grabarczyk – zastępca prezesa KIO oraz Tomasz Czajkowski – były Prezes UZP.

Obok licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia z terenu całego kraju w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele innych organizacji pozarządowych: Balbina Kasprzyk (Stowarzyszenie Kosztorysantów Polskich), Aleksander Krupa i Kazimierz Staśkiewicz (Stowarzyszenie Izby Projektowania Budowlanego), Wojciech Hartung (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych), a także liczni przyjaciele i sympatycy OSKZP, reprezentujący instytucje publiczne, zamawiających, wykonawców oraz kancelarie prawne.

W części oficjalnej konferencji informację nt. historii powstania Stowarzyszenia i jego osiągnięć przedstawili członkowie zarządu: Ewa Wiktorowska i Jacek Jerka.

Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk i Prezes KIO Małgorzata Rakowska złożyły gratulacje z okazji jubileuszu, zwracając uwagę na potrzebę działania takiej organizacji w systemie zamówień publicznych, doceniając jej wkład w prace nad poprawą przepisów i w propagowanie dobrych praktyk oraz działań edukacyjnych w tym zakresie.

Konferencja w części merytorycznej składała się z trzech bloków tematycznych obejmujących przekrój najważniejszych zagadnień z obszaru zamówień publicznych.

Przeszłość

W panelu nazwanym „Przeszłość”, odnoszącym się do minionych 24 lat systemu zamówień publicznych i 20 lat OSKZP, uczestniczyły osoby mające udział w kształtowaniu przepisów zp i ich kontroli, propagowaniu dobrych wzorów zachowań: Iwona Bendorf-Bundorf, Renata Tubisz, Tomasz Czajkowski, Jerzy Pieróg, Zbigniew Popek, Małgorzata Sobolewska oraz Sławomir Wikariak.


Paneliści wskazali na to, co istotnego wniósł system zamówień publicznych do praktyki zlecania usług publicznych, zwracając uwagę, że procedury określone w pzp uporządkowały ten rynek, uczyniły postępowania jawnymi dla wykonawców, przejrzystymi i zapewniającymi w większym stopniu uczciwą konkurencję, niż miało to miejsce przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach publicznych. Uczestnicy panelu wskazali na postępującą profesjonalizację kadr po stronie zamawiającego, ale też na potrzebę ciągłej edukacji i wprowadzania zmian gwarantujących bezpieczeństwo osób pracujących w systemie, uniezależnienie ich od bieżących nacisków i przedkładania pilności realizacji zadań publicznych nad prawidłowość prowadzonych procedur. Wskazali też na dobre i złe praktyki dotychczasowego systemu. Moderatorem panelu była mec. Irena Skubiszak-Kalinowska, członek Zarządu OSKZP.

Paneliści, dzieląc się swoimi doświadczeniami ze stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zwrócili uwagę na to, jak długą drogę przebyliśmy. W początkowym okresie arbitralne decyzje zamawiającego dotyczące tego, kto otrzymał zamówienie, zastąpione zostały decyzjami wskazującymi, która z ofert jest rzeczywiście najkorzystniejsza. Teraz takie praktyki, w których zamawiający skupia się na wyborze wykonawcy zamiast na wyborze najlepszego świadczenia, są zmarginalizowane. Nie oznacza to, że system zamówień publicznych nie ma wad: wciąż bowiem obok rozwiązań bardzo dobrych (np. obligatoryjne ogłoszenia o zamówieniu, generalny zakaz używania przy opisywaniu przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia czy nakaz udostępnienia siwz od wszczęcia postępowania w procedurach przetargowych) występują regulacje, które zaburzają proces skutecznego i konkurencyjnego udzielania zamówień publicznych. Stąd też dla prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych w przyszłości konieczne jest dokładne zdefiniowanie problemów, z którymi zmagał się system zamówień publicznych przez ostatnie lata. Pewną rolę w tym procesie odgrywać może OSKZP.

Przyszłość

W panelu nazwanym „Przyszłość” uczestniczyli: Przemysław Grossweld, Elżbieta Gnatowska, Andrzela Gawrońska-Baran, dr Paweł Nowicki oraz Piotr Zatyka. Na wstępie dyskusji poinformowano, że prawdopodobnie w połowie roku poznamy założenia do nowej ustawy, a następnie odbędą się szerokie konsultacje społeczne. Paneliści próbowali znaleźć odpowiedzi na m.in. następujące pytania: czy jest potrzebna nowa ustawa, czy może tylko niektóre przepisy pzp trzeba zmienić, czy tych najważniejszych zmian w ustawie nie należałoby wprowadzić jeszcze przed tą zasadniczą nowelizacją, czy powinno być kilka ustaw regulujących odrębnie zamówienia klasyczne, odrębnie zamówienia sektorowe, a osobno zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w jaki sposób należałoby opracowywać nowe przepisy, jak wyeliminować przypadki naruszania konkurencji przy określaniu warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia. Moderatorem panelu była Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu OSKZP.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne