Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Podpis elektroniczny

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie

Rzecz o elektronizacji

Magdalena Michałowska
e-Zamawiający


Obowiązek składania przez wykonawców elektronicznego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wszedł w życie 18 kwietnia 2018 r., zaś od 18 października 2018 r. komunikacja wykorzystująca środki komunikacji elektronicznej będzie formą podstawową: prawidłowe będzie jedynie złożenie JEDZ, oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (inne formy będą skutkować nieważnością).

Podpis kwalifikowany stanowi elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego i zawiera wszystkie jego najistotniejsze cechy:

 

  • potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej,
  • uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania,
  • jest powiązany z treścią, która została podpisana,
  • uniemożliwia wprowadzenie niezauważalnych zmian w podpisanej treści.


Zgodnie z ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej podmioty upoważnione do wystawiania i odnawiania e-podpisów są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.


Zamawiający musi być przygotowany do weryfikacji elektronicznych oświadczeń oraz dokumentów, w szczególności do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywanego przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

KROK 1  – Weryfikacja autentyczności podpisu elektronicznego i związanego z nim certyfikatu.
Zamawiający będzie zobowiązany nie tylko do zapoznania się z treścią elektronicznego oświadczenia czy dokumentu, ale również do zweryfikowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu można wykorzystać dostępne na stronach kwalifikowanych dostawców usług zaufania oprogramowanie (np. aplikacje: proCertum SmartSign, PWPW Sign 5, SecureDoc, PEM-HEART Signature czy Szafir).
Możliwa jest również weryfikacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat Reader DC, pozwalającego na pełną weryfikację złożonego podpisu. Zamawiający, otwierając podpisany elektronicznie plik .pdf, otrzyma dane autora, a także informację, czy użyte podpisy są poprawne, czy treść dokumentu była zmieniana, oraz dodatkowe dane, jak np. data złożenia podpisu elektronicznego.
 
KROK 2  – Zainstalowanie aktualnej wersji oprogramowania (oprogramowanie weryfikujące).
Jeżeli zamawiający posiada oprogramowanie podpisujące i weryfikujące, to wówczas nie ma konieczności instalowania jakiegokolwiek innego oprogramowania. Praktycznie każde z nich pozwala na weryfikację podpisów elektronicznych i certyfikatów klucza publicznego, wydawanych przez centra certyfikacji w Polsce i w UE.
 
KROK 3  – Weryfikacja certyfikatu kwalifikowanego.
Aby zweryfikować certyfikat kwalifikowany (kwalifikowany podpis elektroniczny równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu), należy w zakładce „Weryfikacja” dodać plik (np. elektroniczny JEDZ) lub cały katalog z plikami, który otrzymał zamawiający od wykonawcy. Po dodaniu pliku aplikacja pozwoli na jego weryfikację (tryb online). Kliknięcie klawisza „Weryfikuj” rozpoczyna proces sprawdzania prawidłowości podpisu oraz tożsamości podpisującego. Po zweryfikowaniu wskazanych plików pojawi się komunikat potwierdzający, że weryfikacja przebiegła pomyślnie. Zamawiający może również, korzystając z funkcji „Pokaż podpis”, pozyskać szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego – dane subskrybenta podpisu, znaczniki czasowe, ścieżkę certyfikacji itp.

Również za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat Reader można zweryfikować autentyczność podpisanego dokumentu za pomocą narzędzi online. Jeśli jednak taki certyfikat nie został wcześniej zainstalowany, to wyświetli się komunikat „Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem”. Dalsze informacje na temat złożonego podpisu można uzyskać, klikając przycisk „Panel Podpis” (wyświetlone zostaną informacje dotyczące subskrybenta podpisu, daty i czasu złożenia podpisu).

KROK 4  – Potwierdzenie ważności certyfikatu.
W toku weryfikacji najistotniejsze jest potwierdzenie, że kwalifikowany podpis elektroniczny posiada ważny certyfikat. Tylko wówczas bowiem wywołuje on określone skutki prawne. Niestety, częstym problemem jest sytuacja, w której dochodzi do utraty ważności kwalifikowanego certyfikatu bądź do unieważnienia certyfikatu. Wówczas określona czynność prawna nie wywoła określonego skutku prawnego – oświadczenie czy dokument opatrzone nieważnym lub unieważnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie mogą zostać uznane za ważne.

Iwona Ziarniak
e-WYKONAWCA


W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, wykonawca – pod rygorem nieważności – zobowiązany jest do tego, by sporządzać w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne