Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kryterium jakości a dochowanie zasady konkurencyjności w postępowaniu – co należy w szczególności oceniać w tym kryterium?

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Piotr Pieprzyca

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Wniosek taki wynika z treści art. 91 ust. 2 ustawy, który to ogranicza kreatywność zamawiającego wyłącznie obowiązkiem powiązania kryterium z przedmiotem zamówienia.

To powiązanie ma bardzo duże znaczenie w sytuacji, w której zamawiający zdecyduje się na zastosowanie kryterium jakości. Punktem wyjścia do określenia tego kryterium zawsze będzie opis przedmiotu zamówienia, stanowiący minimum wymagań zamawiającego, po przekroczeniu których wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty w zakresie przez zamawiającego określonym. Tworząc kryterium jakości obejmujące np. dodatkową funkcjonalność urządzenia, czas pracy przy użyciu baterii czy jego wagę, zamawiający musi jednocześnie pamiętać o konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji między wykonawcami. W praktyce oznacza to, że przyznawanie dodatkowych punktów za rozwiązania właściwe dla bardzo wąskiego kręgu wykonawców, a w skrajnych wypadkach – dla jednego z nich, musi mieć swoje uzasadnienie w potrzebach zamawiającego. Zamawiający powinien mieć świadomość tych potrzeb i ich wpływu na cenę oferty oraz na krąg wykonawców, którzy realnie mogą uzyskać zamówienie.

Jakość to kryterium często kojarzone z elementami przedmiotu zamówienia, które nie są policzalne i które bywają oceniane subiektywnie (np. jakość brzmienia instrumentu muzycznego). W związku z tym bardzo ważne jest, by zamawiający opisał to kryterium w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców w złożonych przez nich ofertach lub w przedstawianych do oceny próbkach.


Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk; właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca
 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne