Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

ZUS, KIO i CBA

14 Styczeń 2015 
ZUS ma wciąż kłopoty z zamówieniem na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Najpierw...

Kryteria pozacenowe po...

14 Styczeń 2015 
Urząd Zamówień Publicznych sprawdził, jak zmieniło się stosowanie kryteriów oceny ofert –...

Przetarg czy żart?

06 Listopad 2014 
Telefonu, notebooka i samochodów zażyczył sobie zarząd dróg od firmy, która wygra...

Liczy się czas

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Magdalena Michałowska

W sytuacji wniesienia protestu po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych zostaje on przez zamawiającego odrzucony bez względu na zasadność merytoryczną.

Jeżelizamawiający, poprzez swoje działania lub ich zaniechanie, narusza prawa wykonawców, mogą oni skorzystać ze środków ochrony prawnej, które są podstawowym gwarantem zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom w zależności od wysokości wartości zamówienia. Zamawiający nie może wprowadzić w tym zakresie żadnych własnych uregulowań: zawsze obowiązują go przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniach do progów unijnych jedynym takim środkiem jest protest.

Protest na ogłoszenie i siwz

W zależności od trybu, w jakim prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pierwsze protesty będą dotyczyły zapisów ogłoszenia i/lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oba te dokumenty mają charakter szczególny w relacji zamawiający – wykonawca. Częste błędy formalne zawarte w ich treści czy nieprecyzyjne opisy wymagań proceduralnych i przedmiotu zamówienia skutkować mogą niekończącymi się wyjaśnieniami. Na mocy art. 179 Pzp uczestnikom postępowania przysługuje prawo do protestu, którego powodem są czynności zamawiającego podjęte z naruszeniem przepisów ustawy. Kto może wnosić owe protesty? Uprawnionymi do weryfikacji działań zamawiającego są zarówno wykonawcy biorący udział w prowadzonym postępowaniu, jak i ci, którzy są danym zamówieniem zainteresowani. Prawo do oprotestowania treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje wykonawcom oraz organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Terminy na wniesienie protestu – przewidziane dla wykonawców – zostały przez ustawę zróżnicowane. I tak możemy wydzielić terminy na wniesienie protestu:

 

– do treści ogłoszenia,

– do zapisów siwz w przetargu nieograniczonym,

– do zapisów siwz w pozostałych trybach,

– na zaniechanie czynności,

– na czynności podjęte.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne