Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Organizacja kolonii

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych organizację kolonii należy zaliczyć do usług hotelarsko-restauracyjnych, a skoro mamy tutaj do czynienia z wyłączeniem częściowym, organizatora można wybrać np. w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3-13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), w tym także omawiane kolonie letnie, zakres przepisów, które nie mają w tym przypadku zastosowania, jest szeroki. Udzielając zamówienia na usługi określone w pkt 3-13, a więc m.in. usługi hotelarskie, restauracyjne, w zakresie szkolenia, zdrowotne czy w zakresie sportu i rekreacji, zamawiający ma możliwość swobodnego zastosowania trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę (do progów unijnych) oraz z wolnej ręki. Ze względu na brak legalnych definicji usług wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1-13 Pzp w praktyce wątpliwości wywołuje wyjaśnianie ich znaczenia, a zarazem i określenie zakresu zamówień, których udzielenie jest możliwe przy zastosowaniu tego przepisu. Z uwagi jednak, iż kolejne nowelizacje Pzp dostosowują polskie prawo do wymogów prawa wspólnotowego, celowe będzie odwołanie się do przepisów unijnych w celu odszukania zakresu powyższego pojęcia.Biorąc pod uwagę wspólnotową genezę treści cytowanego przepisu, wykładni art. 5 ust. 1 pkt 1-13 Pzp należy dokonywać przy uwzględnieniu dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r., dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi (DzUrz WE nr L 209 z 9.07.1992 r.), a w szczególności treść załącznika I B, gdzie usługi te znajdują się pod następującymi numerami Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC):

 

  1. usługi detektywistyczne i ochroniarskie (z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych) – 873 (z wyjątkiem 87304),
  2. usługi zdrowotne i socjalne – 93,
  3. usługi hotelarskie i restauracyjne – 64,
  4. usługi transportu kolejowego – 711,
  5. usługi transportu wodnego – 72,
  6. usługi prawnicze – 861,
  7. usługi rekrutacyjne i rozmieszczania pracowników – 872,
  8. usługi edukacyjne i kształcenia zawodowego/ szkoleniowe – 92,
  9. usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe – 96.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne