Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Organizacja kolonii

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych organizację kolonii należy zaliczyć do usług hotelarsko-restauracyjnych, a skoro mamy tutaj do czynienia z wyłączeniem częściowym, organizatora można wybrać np. w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3-13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), w tym także omawiane kolonie letnie, zakres przepisów, które nie mają w tym przypadku zastosowania, jest szeroki. Udzielając zamówienia na usługi określone w pkt 3-13, a więc m.in. usługi hotelarskie, restauracyjne, w zakresie szkolenia, zdrowotne czy w zakresie sportu i rekreacji, zamawiający ma możliwość swobodnego zastosowania trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę (do progów unijnych) oraz z wolnej ręki. Ze względu na brak legalnych definicji usług wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1-13 Pzp w praktyce wątpliwości wywołuje wyjaśnianie ich znaczenia, a zarazem i określenie zakresu zamówień, których udzielenie jest możliwe przy zastosowaniu tego przepisu. Z uwagi jednak, iż kolejne nowelizacje Pzp dostosowują polskie prawo do wymogów prawa wspólnotowego, celowe będzie odwołanie się do przepisów unijnych w celu odszukania zakresu powyższego pojęcia.Biorąc pod uwagę wspólnotową genezę treści cytowanego przepisu, wykładni art. 5 ust. 1 pkt 1-13 Pzp należy dokonywać przy uwzględnieniu dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r., dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi (DzUrz WE nr L 209 z 9.07.1992 r.), a w szczególności treść załącznika I B, gdzie usługi te znajdują się pod następującymi numerami Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC):

 

  1. usługi detektywistyczne i ochroniarskie (z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych) – 873 (z wyjątkiem 87304),
  2. usługi zdrowotne i socjalne – 93,
  3. usługi hotelarskie i restauracyjne – 64,
  4. usługi transportu kolejowego – 711,
  5. usługi transportu wodnego – 72,
  6. usługi prawnicze – 861,
  7. usługi rekrutacyjne i rozmieszczania pracowników – 872,
  8. usługi edukacyjne i kształcenia zawodowego/ szkoleniowe – 92,
  9. usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe – 96.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne